Popis vlastností podnoží u nabízených ovocných stromků:

Životnost ,mrazuodolnost a vzrůst ovocného stromku ovlivňuje správně zvolená podnož a odrůda , nikoliv nadmořská výška a místo ovocné školky ve které byl stromek vypěstován. Podnož vybírejte především podle typu půdy ve Vaší lokalitě.

podnože pro jabloně

podnože jabloní pro zákrsky, stěny

M9 - slabě rostoucí podnož, malý kořenový systém, mělce kořenící,středně odolná mrazu,podnož vhodná pro tvar zákrsek, nejrozšířenější podnož slabého růstu u nás. Stromy vyžadují podpěru.Odrůdy na této podnoži brzy plodí a dosahují nejvyšší výnosy.

J-TE-E  slabě rostoucí podnož s lepším kořenovým systémem než M9, vyžaduje oporu,brzy jde do plodnosti.Vhodná pro tvar zákrsek.

J-TE-H slabě rostoucí podnož s lepším kořenovým systémem a lepším růstem než M9, vyžaduje oporu,brzy jde do plodnosti. (kříženecM 9x Anýzové české).Vhodná především pro tvar zákrsek.

M26 - středně bujně rostoucí, dobře kotvící v půdě, vhodná do lehkých a nezamokřených půd, podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen. Je mrazuvzdorná .

P 60 - pochází z Polska, slabě rostoucí podnož, je odolná proti mrazu, náchylnost na strupovitost, spálu a padlí je nízká. Snáší písčité půdy, nemá ráda půdy těžké a mokré. Vyžaduje oporu.Podnož vhodná pro zákrsek.

podnože jabloní pro čtvrtkmeny

M 26 -podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen - viz výše

M7 - středně vzrůstná podnož, velmi dobře koření, nevyžaduje podporu. Vhodná podnož do všech oblastí, spolu s podnoží MM106 podnož vhodná pro tvar polokmen a čtvrtkmen

P14 - pochází z Polska, středně rostoucí podnož, růst o něco bujnější než M26, středně mrazuodolná,snáší i horší půdní podmínky, ovoce lépe vybarvuje. Náchylnost na strupovitost nízká.Podnož vhodná pro tvat čtvrtkmen a polokmen.

podnože jabloní pro polokmeny

MM106 -středně vzrůstná podnož, bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, vhodná do kamenitých i vlhkých půd, podnož vhodná pro polokmen a vysokokmen. Stromky brzy a dobře plodí.Vhodná i do vlhkých půd.

M7 - viz výše

P14 - viz výše

podnože jabloní pro vysokokmeny

A2 - bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, bez zvláštních nároků na půdní vlastnosti, podnož vhodná  pro vysokokmen a polokmen.

 Antonovka (semenná podnož) - velmi bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, bez zvláštních nároků na půdní vlastnosti, podnož vhodná  pro polokmen a vysokokmen.

Jabloň lesní (pláně) - velmi bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, bez zvláštních nároků na půdní vlastnosti, podnož vhodná  pro polokmen a vysokokmen.

Jadernička(semenná podnož)  bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, bez zvláštních nároků na půdní vlastnosti, podnož vhodná  pro vysokokmen a polokmen.

MM106 - viz výše

podnože pro hrušně -podnože hrušní

Kavkazská - hrušňový semenáč, dobře roste na půdách hlinitých, suchých i písčitých. Velmi dobře srůstá se všemi odrůdami hrušní, plodnost dle odrůdy je ve 3. až 4. roce.Podnož vhodná pro polokmen až vysokokmen.

Kdoule - podnož slabě rostoucí s malým , rozložitým, mělce kořenícím kořenovým systémem, podnož vhodná pro zákrsky a čtvrtkmeny.

podnože pro meruňky - podnože meruněk

Myrobalán - švestková podnož pro meruňky vhodná do těžších nebo sušších půd ale také do lehčích a kamenitých půd. Univerzální bujně vzrůstná podnož vhohná pro tvar polokmen až vysokokmen.

St. Julien A - vegetativně množená slivoň, vhodná do teplejších oblastí s dostatkem vláhy, sucho nesnáší,oproti Myrobalán oslabuje růst stromu o 35  až 50%. Podnož vhodná pro čtvrtkmen a polokmen.

Wagenheimova - švestková podnož pro meruňky vhodná i do těžších půd, typická je brzká plodnost a zakrsklý růst - až o 50% nižší než Myrobalán i do vlhkých a kamenitých půd, vhodná pro tvar zákrsek , čtvrtkmen a štíhlé vřeteno.

Wadeswill - švestková podnož pro meruňky a broskvoně, vhodná pro tvar zákrsek,čtvrtkmen

Wako - brzká plodnost, vznikla ze semenáčů odrůdy Wagenheimova, až o 50% nižší něž Myrobalán, nepodrůstá - nevytváří odnože, vhodná do písčitohlinitých půd, vhodná pro čtvrtkmen a zákrsek

Meruňkový semenáč  - základní podnož silného vzrůstu, vhodná do písčitých půd a vyšších poloh.vhodný pro polokmen až vysokokmen.

Rygle Zelenápodnož do středně těžkých a těžkých půd oslabuje vzrůst až o 30% ,vhodná pro čvrtkmen až polokmen

Pumiselect  zakrslá podnož až o 50% nižšího vzrůstu než meruňkový semenáč,vhodná do úrodných půd, snáší i sušší stanoviště je tolerantní Šarce švestek. Podnož vhodná pro tvar zákrsek

Pixi - velmi zakrská podnož vhodná především pro pěstování v malých zahrádkách nebo intenzivních sadech pro sklizeň  bez žebříku. Vhodná je i pro pěstování malých stromků v nádobách a květináčích. Doporučený tvar pro pěstování - zákrsek.

Myro - 29 C  vegetativně množená podnož , je vhodná pro intenzivní formy pěstování a nižšší tvary.Nenáročná na půdní podmínky. Původem je z Itálie,patří mezi středně vzrůstné  podnože

Ishtara     -    podnož získaná křížením (Prunus cerasifera x P. persica) x P. salicina. Stromy jsou menší než na myrobalánu o 20 až 25% a netvoří kořenové výmladky. Je vhodná spíše do sušších poloh . Podnož vhodná pro tvar čtvrtkmen a polokmen.

podnože pro broskve a nektarinky

B-VA-1  a 2   výběr ze semenáčů, odolnost vůči mrazu je dobrá, má slabší růst a výborný zdravotní stav.

B- S- B 1  typ broskvový semenáč silného vzrůstu,snese vyšší obsah vápna a je vhodný i pro                         středně težké půdy

Mandžurská  -   semenáč slabšího vzrůstu s vysokou odolností mrazu.Podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen.

Broskvový semenáč - základní podnož, není vhodná do vápenatých půd, roste poněkud silněji

Rakoniewická  -  typ broskvového semenáče, roste silněji, odolná proti kadeřavosti.Vhodná pro tvar zákrsek až polokmen.

Rubira -  je vhodná do půd s vyšším obsahem vápníku. Oslabuje růst stromu o 20% a příznivě ovlivňuje velikost plodu.

Mont Clar - broskvoňový semenáč ,snáší vápenitou půdu (odrůdy naštěpované na montclaru netrpí chlorózou). Podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen.

Mandle - vhodná do sušších , těžších půd a do půd s vyšším obsahem vápna.Podnož vytváří tvrdý kořenový systém bez vlášení. Stromky naroubované na této podnoži raší později . Je vhodná pro tvar zákrsek a čtvrtkmen.

GF 667  - kříženec broskve a mandle, vydrží vyšší obsah vápna. Podnož vhodná pro tvar zákrsek a čtvrtkmen.

GxN5 (Garnem)  - podnož vhodná pro těžké a vápenaté půdy . Je tolerantní chloróze. Vzrůst je o 30% menší než GF 667 ,má pozitivní vliv na produktivitu ,kvalitu a velikost plodů.podnože pro švestky

St. Julien A - vegetativně množená slivoň, vhodná do teplejších oblastí s dostatkem vláhy, sucho nesnáší,oproti Myrobalán oslabuje růst stromu o 35  až 50%. Podnož vhodná pro čtvrtkmen a polokmen.

Myrobalán - je značně přizpůsobivá k půdním podmínkám.Příznivě ovlivňuje plodnost.Podnož  vhodná pro tvar polokmen až vysokokmen

Wagenheimova - oproti myrobalánu oslabuje růst stromu o 30 - 50%, urychlí plodnost a úrodu můžeme očekávat již 2 rok po výsadbě. Je velmi vhodná do úrodných a vlhkých půd.Podnož vhodná pro tvar zákrsek a čtvrtkmen

Zelená ryngle - oslabuje růst o 30 -50% je vhodná pro težké a vlhké půdy.Podnož pro tvar polokmen .

Pixi - velmi zakrská podnož vhodná především pro pěstování v malých zahrádkách nebo intenzivních sadech pro sklizeň  bez žebříku. Vhodná je i pro pěstování malých stromků v nádobách a květináčích. Doporučený tvar pro pěstování - zákrsek.

podnože pro třešně a višně

podnož Colt - odrůdy na něm naštěpované rostou slabě až středně bujně. Odolnost proti mrazu je dobrá. Stromy vstupují brzy do plodnosti a tato je velká.Podnož vhodná pro tvary čtvrtkmen, polokmen.

podnož Ptáčnice (ptačka)- rostou bujně, jsou vhodné pro třešně pěstované v klasických vyšších tvarech. Podnož vhodná pro vysokokmen.

podnož Gisela 5 - stromky na této podnoži plodí již v 2.roce a rostou slaběji o 40 až 60% v závislosti na konkrétní odrůdě. Tato podnož vyniká velmi vysokou mrazuodolností kořenového systému a je tolerantní k virovým chorobám. Podnož vhodná pro tvar zákrsek. Je vhodná také pro pěstování v kontejnerech.

podnož Maxma - Delbard 14 Brokforest  zakrslá podnož s vysokou odolností,vhodná i do vyšších poloh a těžšších půd. Je rezistentní k bakteriím a je odolná chloroze vznikající z nadbytku vápna.Je tolerantní k žloutence.Byla vyšlechtěna ve školce Lyle Brooks del McGill v Oregonu, držitelem licence je firma Delbard. Špičková nenáročná podnož vhodná do různých půd a všude tam kde má problémy Gisela 5.

podnož Mahalebka - její význam je při pěstování v sušších půdách, kde odrůdy na ní pěstované rostou slaběji o 30% a brzy rodí. Podnož vhodná pro tvar čtvrtkmen a polokmen.

podnož Krymsk - vzrůstnost je ,srovnatelná s Gisela 6 . Hlavní výhodou je její adaptabilita na těžší půdní typy a chladnější lokality

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovocné stromky,ovocné stromy, podnože ovocných dřevin,ovocná školka,podnože pro jabloně,podnože pro hrušně,podnož Gisela 5 pro pěstování třešní.

ovocné stromčeky,podpníky ovocných drevín,

staré odrůdy jabloní,podkladki drzewek owocowych,staré odrody jabloní,ovocná školka

staré odrůdy hrušní,podnože ovocných dřevin,hrušně staré odrůdy ,podnže meruněk,podnože broskvoní

drzewka owocowe,podkladki dla drzew czereśni ,podkladki dla drzew śliw,podkladki dla drzew gruszy, czereśnie,morele,grusze,brzoskwinie i nektaryny,szkólka drzewek owocowych                                                   ovocná školka s.r.o. Uherský Ostroh ,ovocná a okrasná školka Veselí nad Moravou

Provozovatel obchodu

Prodej stromků, s. r. o.  /  Stromky pro potomky

Tel.:(+420) 775 650 377
E-mail

Partneři a spolupráce

© Prodej stromků s.r.o. Všechny fotky jsou dílem a vlastnictvím J. Verbíka