Podzimní online prodej záhájen! Přímý prodej a odesílání prostokořenných ovocných stromků od 23. října 2021.

Jarní řez

Jarní řez ovocných stromků, nutné pro další vývoj stromku !

 

Řez ovocných dřevin po výsadbě      JARO 2012

 

Kdy stromky na jaře ostříhat ?

Starší stromky (5 a více let) řežeme v lednu až únoru

Mladé v období března

Nově zakoupené na jaře hned po výsadbě!!!!!

 

Jabloně

 

Řez jednoletého stromku s jedním výhonem = Špičák

1 určíme si výšku kmínku

2  odpočítáme od výšky kmínku 5až 6 půpenů

3 za šestým pupenem zastříhneme

 

Řez sazenice s dutou korunkou a výhony

1 ponecháme pouze 4 výhony

2 výhony zastříhneme za 3 vnějším(směřujícím ven z korunky) pupenem

 

Řez sazenice s předčasným obrostem

1 určíme si výšku kmínku

2 od výšky odpočítáme 5 pupenů,výhonků nebo kombinaci obou

3 zastříhneme za vybraným pupenem či výhonem

4 zbylé výhonky zcela odstraníme

5 boční výhonky zastříhneme za 3 až 4 vnějším pupenem

 

Dále již pouze opět důkladně zalijeme a velmi vhodné je i přihnojení organickými hnojivy (Lignohumát, kompost, koňský hnůj, kravský hnůj) nebo plnými hnojivy (Cererit, NPK, aj)

 

               

 

              Obr.1                                            Obr. 2                                                   Obr.3

         Řez špičáku)                         Řez s předčasným obrostem                Řez se zapěstovanou

  (jednovýhonové sazenice                                                                               kotlovitou korunkou

 

 

 

Hrušně

Řez sazenice s korunkou

1 určíme si výšku kmínku

2 vybereme si 4 boční výhony

3 terminál zakrátíme za 3-4 pupenem od rozvětvení

4 boční výhony zakrátíme do vodorovné vrchní hladiny viz obr. Modrá linka max. k 2 pupenu terminálu

 

Řez sazenice s jedním výhonem = Špičák  viz.

1 určíme si výšku kmínku

2  odpočítáme od výšky kmínku 5až 6 pupenů

3 za šestým pupenem

 

 

!!!!!! Celkový počet rostoucích výhonů (do následného jara) by neměl přesáhnout 8.  !!!!

 

 

 

Dále opět stromek důkladně zalijeme a i přihnojíme ať už organickými nebo plnými hnojiv

 

 

 

                

 

               Obr.1                                             Obr. 2                                                    Obr.3

        Řez špičáku          Řez terminálního (vrcholového) výhonu       Řez bočních výhonů do roviny 

                                                            a bočních výhonů

 

 

 

 

Řez prostokořenných sazenic Třešní,

 

U jednovýhonových sazenic viz obr.1

1 určíme si výšku kmínku

2 odpočítáme si od výšky kmínku 6 pupenů a zastříhneme(viz.červená linka)

 

U dvouvýhonových sazenic viz obr. 2

1 určíme si výšku kmínku

2 odpočítáme si od výšky 5 pupenů a zastříhneme

3boční větve (obrostu) zakrátíme za prvním vnějším pupenem (viz červená linka)

 

U třívýhonových sazenic viz obr. 3

1 určíme výšku kmínku

2 zcela odstraníme jeden ze slabších výhonů a dále pokračujeme viz 2 výhonová sazenice

 

Dále opět stromek důkladně zalijeme a i přihnojíme ať už organickými nebo plnými hnojivy

 

 

                        

 

          Obr. 1                                           Obr. 2                                                      Obr. 3   jednovýhonového stromku            dvouvýhonového stromku                 třívýhonového stromku

 

 

 

Broskvoně

 

U broskvoně s předčasným obrostem Obr.1

1 Určíme si výšku kmínku cca okolo 110cm

2 odpočítáme 4 mladých výhonků=(předčasný obrost, pokud jsou) nebo pupenů

3 zastříhneme tyto mladé výhonky za 2 až 3 pupenem

4 spodní obrost kromě 4 výhonků(pokud jsou) zcela odstraníme a vznikne nám tedy nová korunka

 

U broskvoně s korunkou Obr.2

1 Odpočítáme na každém výhonku 4 až 5 pupenů aby poslední směřoval ven (vnější) z korunky

2 zastříhneme za určenými pupeny

3 důkladně zatřeme štěpařským voskem nebo stromovým balzámem

 

Dále opět stromek důkladně zalijeme a i přihnojíme ať už organickými nebo plnými hnojivy

                                                

 

                      Obr.1                                                                                         Obr.2

   Řez broskvoně s předčasným obrostem                                     Řez broskvoně  korunkou

 

 

 

Meruňky

 

U meruňky s mohutnými výhony a korunkou Obr.1

1 určíme si výšku kmínku

2 určíme si 4 hlavní boční větve  z pupenů nebo obrostu viz

3 zbývající výhony zcela odstraníme

4 boční výhony sestříhneme za 2 až 3 pupenem u krátkých za 1 až 2 pupenem

5 terminál odstraníme

 

 

U meruňky s předčasným krátkým obrostem Obr.3

1 určíme si výšku kmínku

vybereme si 3 boční výhony (mladý obrost) nebo pupeny (pokud není obrost) a terminál

3 zbývající výhony zcela odstraníme

4 boční výhonky zastříhneme za 1 až 2 pupenem

5 terminál(vrchol) zastříhneme za 3 až 4 pupenem

 

 

Dále opět stromek důkladně zalijeme a i přihnojíme ať už organickými nebo plnými hnojivy

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                             Obr.1                                                                             Obr.2

           Řez meruňky s dutou korunkou                                       Odstranění terminálního     výhonu

 

 

Obr.3

Řez sazenice meruňky s předčasným obrostem

 

 

 

 

Švestky, Ryngle, Asijské švestky, Blumy, Mirabelky, Švestkomeruňky

 

Řez u sazenice s výhony

1 určíme si výšku kmínku

2 vybereme si 4 až 5 bočních výhonků a terminál(vrchol)

3 ostatní výhonky zcela odstraníme (i když jsou silné)

4 boční vybrané větvičky zakrátíme za 3 (vnějším) pupenem

5 terminál(vrchol) zastříhneme za 5 až 6 pupenem

 

Řez u špičáku(jednovýhonové sazenice)

1 určíme si výšku kmínku

2 odpočítáme si od výšky kmínku 5 pupenů (budoucí větvičky-korunka)

3 zastříhneme za 5 pupenem

 

 

Dále opět stromek důkladně zalijeme a i přihnojíme ať už organickými nebo plnými hnojivy

 

                                        

 

 

                                            Obr. 1                                                                          Obr.2

                Řez s korunkou z předčasného obrostu                                      Řez u špičáku

 

 

 

Líska

 

Řez u hřížené (hokejkovitého)  sazenice tvaru

1 kořen zakrátíme o 3 cm do živého(bílého) dřeva

2. sazenici zasadíme o 5 až 7 cm hlouběji než se rozvětvují kořeny

3 určíme si výšku kmínku

4 odpočítáme si  5 pupenů nebo výhonků a zastříhneme

5 zbývající výhony zcela odstraníme

6 boční výhonky zastříhneme za 2 až 3 pupenem (vnějším)

 

Řez u sazenice s kořeny a  obrostem (korunkou) - pokud chceme stromek

1 sazenici zasadíme o 5 cm hlouběji než se rozvětvují kořeny

2 určíme si výšku kmínku

3 odpočítáme si  5 pupenů nebo výhonků a zastříhneme

4 zbývající výhony zcela odstraníme

5 boční výhonky zastříhneme za 2 až 3 pupenem (vnějším)

 

 

 

Obr.1

Řez hřížené sazenice

 

 

Maliník, Ostružiník

 

1 sazenici zasadíme o 5cm hlouběji než se rozvětvují kořeny ( kořeny nezakracujeme)

dále pak vyčnívající část seřízneme na 15 -20cm (jaro) viz obr.1

!!! Maliník vytváří nové výhony (sazenice) z kořenového náběhu ( pupenu) - viz obr. červená šipka !!!

 

 

Dále opět stromek důkladně zalijeme a i přihnojíme ať už organickými nebo plnými hnojivy

 

Sazenice maliníku obrůstá zcela znova (celá nadzemní část může odumřít) od kořene poůvodní sazenice - což je správně!!!

Obr.1

Řez na jaře po výsadbě

 

 

 

Keřový rybíz a angrešt

 

1 vysadíme o 5 cm hlouběji než se rozvětvují kořeny

2 seřízneme na 7 až 10cm nad zemí

 

Dále opět stromek důkladně zalijeme a i přihnojíme ať už organickými nebo plnými hnojivy

 

     

 

Obr. 1

Řez keřového rybízu a angreštu

 

 

 

 

 

 

i