Zimní přerušení prodeje

Přehled podnoží ovocných stromků

Přehled podnoží, na kterých prodáváme ovocné stromky.

Nejčastější podnože ovocných stromků, které Vám nabízíme:

Životnost ,mrazuodolnost a vzrůst ovocného stromku ovlivňuje správně zvolená podnož a odrůda , nikoliv nadmořská výška

a místo ovocné školky, ve které byl stromek vypěstován. Podnož vybírejte především podle typu půdy ve Vaší lokalitě.

podnože pro jabloně

podnože jabloní pro zákrsky, stěny M9, J-TE-E, M26, P60

M9 - slabě rostoucí podnož, malý kořenový systém, mělce kořenící, středně odolná mrazu, podnož vhodná pro tvar zákrsek, nejrozšířenější podnož slabého růstu u nás. Stromy vyžadují oporu. Odrůdy na této podnoži brzy plodí a dosahují nejvyšší výnosy.

J-TE-E  slabě rostoucí podnož s lepším kořenovým systémem než M9, nevyžaduje oporu, brzy jde do plodnosti. Vhodná pro tvar zákrsek.

M26 - středně bujně rostoucí, dobře kotvící v půdě, vhodná do lehkých a nezamokřených půd, podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen. Je mrazuvzdorná. V některých půdách (lehčích) vyžaduje celoživotně oporu.

podnože jabloní pro čtvrtkmeny M26, M7, P14

M7 - středně vzrůstná podnož, velmi dobře koření, nevyžaduje oporu. Vhodná podnož do všech oblastí, spolu s podnoží MM106 podnož vhodná pro tvar polokmen a čtvrtkmen

P14 - pochází z Polska, středně rostoucí podnož, růst o něco bujnější než M26, středně mrazuodolná, snáší i horší půdní podmínky, ovoce lépe vybarvuje. Nevyžaduje oporu díky lepšímu kotvení v půdě oproti podnoži M26. Náchylnost na strupovitost nízká. Podnož vhodná pro tvat čtvrtkmen a polokmen.

podnože jabloní pro polokmeny MM106, M7, P14

MM106 -středně vzrůstná podnož s bujněji rostoucím, velkým kořenovým systémem, odolná vůči mrazu, vhodná do kamenitých i vlhkých půd, podnož vhodná pro polokmen a vysokokmen. Stromy brzy a dobře plodí. Vhodná i do vlhkých půd.

podnože jabloní pro vysokokmeny A2, MM106

A2 - bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná vůči mrazu, bez zvláštních nároků na půdní vlastnosti, podnož vhodná podnož pro vysokokmen.

podnože pro hrušně - podnože hrušní

Kavkazská - hrušňový semenáč, dobře roste na půdách hlinitých, suchých i písčitých, vyšlechtěna pro opravdu velmi vysokou mrazuvzdornost (cca -42°C). Velmi dobře srůstá se všemi odrůdami hrušní, plodnost dle odrůdy je ve 3. až 4. roce, pro tvar polokmen a vysokokmen.

Kdoule - podnož slabě rostoucí s malým , rozložitým, mělce kořenícím kořenovým systémem, pro tvar zákrsek a čtvrtkmen, velmi vhodná je i celoživotní nebo aspoň částečná opora v závislosti na typu koruny.

podnože pro meruňky - podnože meruněk

Myrobalán - švestková podnož pro meruňky, která se vyznačuje nenáročností na půdní podmínky, je vhodná jak do lehčích, tak i do běžných i těžších jílovitějších půd, nesnese pouze zamokřené opravdu těžké půdy, roste bujně vhodná pro tvar polokmen až vysokokmen.

Wagenheimova - švestková podnož pro meruňky vhodná i do těžších půd, typická je brzká plodnost a zakrsklý růst - až o 50% menší než Myrobalán i do vlhkých a kamenitých půd, vhodná pro tvar zákrsek , čtvrtkmen a štíhlé vřeteno.

Wadeswill - švestková, méně bujně rostoucí podnož pro meruňky a broskvoně, vhodná pro tvar zákrsek,čtvrtkmen

Wako - brzká plodnost, vznikla ze semenáčů odrůdy Wagenheimova, až o 50% nižší něž Myrobalán, nepodrůstá - nevytváří odnože, vhodná do písčitohlinitých půd, vhodná pro tvar čtvrtkmen a zákrsek

Meruňkový semenáč  - základní podnož velmi bujného vzrůstu, vhodná do lehčích, písčitých i písčitohlinitých (i s vyšším podílem jílu) až kamenitých půd vhodný pro polokmen až vysokokmen.

Ryngle Zelenápodnož do středně těžkých až těžkých půd oslabuje vzrůst cca o 30% , vhodná pro polokmen až vysokokmen.

St.Julian - pozvolna až středně bujně rostoucí podnož, vhodná do těžších, vlhkých půd , pro tvar zákrsek

podnože pro broskve a nektarinky

B-VA-1 - výběr ze semenáčů, odolnost vůči mrazu je dobrá, má slabší růst

B-VA -2 - výběr ze semenáčů, odrůdy na těchto podnožích mají nejlepší zdravotní stav

B S- B 1  typ broskvového semenáče silného vzrůstu, snese vyšší obsah vápna a je vhodný i pro středně težké půdy

Mandžurská  -   semenáč slabšího vzrůstu s vysokou odolností mrazu a s vyšší snášenlivostí vápníku v půdě

Mont Clar – broskvový semenáč, snáší vápenitou půdu (odrůdy naštěpované na montclaru netrpí chlorózou), podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen

Rakoniewická  -  typ broskvového semenáče, bujný zrůst, odolnější proti kadeřavosti, podnož vhodná pro čtvrtkmen a polokmen

Mandle - vhodná do sušších až kamenitějších půd s určitým podílem jílu, velmi dobře snáší  vysokou koncentrací vápníku, pro tvar zákrsek a čtvrtkmen

GF 677 - vegetativní podnož, středně bujného až bujnějšího vzrůstu, velmi dobře snáší vyšší koncentraci vápníku v půdě, vyšší odolnost vůči mrazu, vhodná pro tvar čtvrtkmen a polokmen

podnože pro švestky

St. Julien A - vegetativně množená slivoň, vhodná do teplejších oblastí s dostatkem vláhy, sucho nesnáší, oproti Myrobalánu oslabuje růst o 35 až 50%, vhodná pro čtvrtkmen a polokmen.

Myrobalán - je značně přizpůsobivá k půdním podmínkám, bujného vzrůstu,  příznivě ovlivňuje plodnost, podnož  vhodná pro tvar polokmen až vysokokmen

Wangenheimova - oproti myrobalánu oslabuje vzrůst o 30 až 50%, urychluje nástup do plodnosti a úrodu můžeme očekávat již 2. rokem po výsadbě, velmi vhodná do úrodných a vlhkých půd, podnož vhodná pro tvar zákrsek a čtvrtkmen

Zelená ryngle - oslabuje růst o 30 -50% je vhodná pro težké a vlhké půdy, podnož pro tvar čtvrtkmen a polokmen

podnože pro třešně a višně

 Colt - vegetativní podnož  středně bujného až bujnějšího vzrůstu, dostatečně odolná vůči mrazu, dobře kotví v půdě a nevyžaduje oporu, příznivě ovlivňuje brzký vstup do plodnosti, plodnost je vysoká a pravidelná, vhodná pro tvar čtvrtkmen, polokmen a vysokokmen

Ptáčnice (ptačka)- rostou bujně až velmi bujně, nenáročná k půdním podmínkám (lehké až těžké vlhčí půdy), vhodné pro třešně pěstované v klasických vyšších tvarech, vhodná pro vysokokmen

Gisela 5 - vegetativní podnož, oslabující vzrůst o 40 až 60% v závislosti na odrůdě, slabého až zakrslého vzrůstu, vyniká velmi vysokou mrazuvzdorností kořenového systému a je tolerantní k virovým chorobám, vhodná pro čtvrtkmen až zákrsek (také pro pěstování v kontejnerech)

Mahalebka - vhodná do sušších půd,  oslabuje vzrůst o 30%, vstupuje brzy do plodnosti, vhodná pro čtvrtkmen a polokmen

 

i