Product Content Simulator

Nástroj simuluje textový obsah detailu produktu dle dat nakopírovaných z tabulky pro jejich hromadnou správu.