Do jakých klimatických podmínek je vhodné sázet mandlovník a jedlý kaštan?

Do jakých klimatických podmínek je vhodné sázet mandlovník a jedlý kaštan? Budou sázeny cca 500 - 600 m.n.m.

Mandlovník a jedlý kaštan jsou dřeviny, které u nás většinou dobře přezimují. Tyto dřeviny nejsou nejvíce náročné na nadmořskou výšku pěstování, ale na půdu, do které je vysazujeme. Obě dřeviny vyžadují zásaditou, živnou, ale propustnou půdu. Doporučujeme při výsadbě přidat plné hnojivo (cerrerit, osmocote...) a pokud je půda dosti jílovitá, zlehčit ji přidáním bílého nebo ostrého písku. Nesnesou pouze mrazové kotliny a velmi větrná otevřená stanoviště ze severní strany, do takových stanovišť pak nelze výsadbu doporučit.

i