Z důvodu zamrznutí půdy byl letošní prodej ukončen.

Péče a ochrana rostlin

i