Je lepší sázet jednoletý stromek bez korunky nebo dvouletý s korunkou?

Je lepší sázet jednoletý stromek bez korunky nebo dvouletý s korunkou?

Jednoleté typy sazenic (špičák, špičák s předčasným obrostem, jednoletý očkovanec s neúplnou korunkou) zvládnou správně zasadit a ostříhat úplní začátečníci. U dvouletých zapěstovaných stromečků s korunkou málokterý začátečník provede dostatečné zakrácení korunky po výsadbě z obavy,aby nebyl řez moc hluboký. Proto pak daná sazenice má tendenci stagnovat – stromeček vyrovnává velký nepoměr nadzemní části a kořene, pokud přímo nezhyne (neujme se). Při dodržení správné techniky střihu a péče je tedy jedno, zda zasadíte jednoletý nebo dvouletý stromek s korunkou.

Začátečníkům doporučujeme upřednostnit jednoletý výpěstek typu špičák nebo s předčasným, postranním obrostem. Většinu našeho sortimentu tvoří jednoleté sazenice typu špičák s předčasným, postranním obrostem a vyvinutým kořenovým systémem. Tyto sazenice mají ujímatelnost 98 až 100%.

i