Je vhodné mít dva stromy (mandloně Vama) coby opylovače stejné odrůdy?

Je vhodné mít dva stromy (mandloně Vama) coby opylovače stejné odrůdy? V jaké vzdálenosti mají byt zasazeny od sebe?

Pro opylování mandloní vždy doporučujeme zakoupit i druhou mandloň jiné odrůdy. U některých odrůd mandloní je uváděna částečná samosprašnost, ale dle našich zkušeností i u těchto odrůd doporučujeme nasadit druhou jinou odrůdu mandloně. Doporučená vzdálenost je 2 až 5 metrů.

i