Doba zrání hrušní z naší nabídky, přehledná tabulka

Tabulka hrušní, které nabízíme, podle doby zrání

                 jméno                                          typ                                      zrání                              odolnost mrazu              odolnost  rzi

Červencová letní konec července nízká vysoká
Isolda začátek srpna vysoká střední
Alfa 1/2 srpna vysoká vysoká
Margarita srpen vysoká střední
Santa Maria 2/2 srpna nízká střední
Radana 2/2 srpna třední vysoká
Clapova červená 2/2 srpna střední střední
Clapova 2/2 srpna střední střední
Diana srpen/září střední střední
Wiliamsova srpen/září vysoká střední
Hortensia podzimní 2/2 září střední nízká
Laura srpen /září vysoká střední
Nitra srpen /září střední střední
Bera Hardy polovina září střední nízká
Komisowka polovina září střední nízká
Bojničanka 2/2 září vysoká střední
Elektra 2/2 září vysoká vysoká
Hardyho máslovka konec září střední střední
Boscova lahvice konec září nízká střední
Decora zimní konec září střední vysoká
Amfora konec září vysoká vysoká
Vila září/říjen vysoká vysoká
Concorde září/říjen vysoká střední
Packaham Triumph září/říjen nízká střední
Madame Verté konec října střední vysoká
General Leclerc 2/2 září střední střední
Carola 2/2 září vysoká střední
Konference 2/2 září střední nízká
Astra začátek října střední střední
Xenia začátek října střední nízká
Uta začátek října střední střední
Dicolor říjen vysoká vysoká
Monika říjen vysoká střední
Erika říjen střední střední
David říjen střední nízká
Beta 2/2 října střední střední

Bohemica

2/2 října vysoká vysoká
Delta 2/2 října vysoká střední
Dita 2/2 října vysoká vysoká
Grosdemange 2/2 října střední střední
i