Morušovník

Pokud chcete na zahradu něco netradičního i tradičního zárověň

Většina z nás zná Morušovník jako plodinu, kterou se živí Bourec morušový a vytváří tak hedvábí, ale ne všichni již víme, že Morušovník plodí výborné ovoce.

Morušovník jako ovocný strom je u nás pěstován již od konce 18. století. Na produkci ovoce se pěstují dva druhy a to Morus nigra (moruše černá) a Morus alba (moruše bílá). Z moruší černých byly dále vyselektovány z určitých lokalit jedinci s většími plody, jako např. Moruše trnavská uznána za samostatnou odrůdou v roce 1948. Tyto stromy jsou původem z Asie dorůstají u nás výšky 15-20 m a většinou rychle rostou, pouze Morušovník trnavský (Morus x trnavensis) má velmi pomalý růst a je spíše zakrslého habitu dorůstající cca 3m po 10letech.

Kam morušovník zasadit

V našich podmínkách se daří morušovníkům v pahorkatinách a nížinách. Vyhovuje jim osluněné stanoviště s hlubokou živnou a dostatečně zavlažovanou hlinitopísčitou nebo písčitohlinitou půdou. V pozdějším věku už nevyžaduje tolik vláhy a snese i sušší stanoviště díky velmi rozsáhlému kořenovému systému.

Morušovník velmi dobře regeneruje obrůstá i po namrznutí v těžších zimách. Stromy vysazujeme nejlépe brzy na podzim nebo na jaře, aby se sazenice stihla co nejvíce zakořenit. Velmi důležitá je v prvních letech pravidelná zálivka. Později si již morušovník vytvoří dostatečný kořenový systém, abychom ho za normálních podmínek nemuseli zalévat.

Stromy začínají vyhánět pupeny kolem patnáctého dubna, kvetou začátkem května. Květy se na stromě u roubovanců objevují po 3-4. roku po výsadbě na přelomu května až června v podobě krátkých jehněd, které opyluje vítr. Moruše jsou samosprašné, proto nepotřebují nasadit více jak jednoho jedince.

Plody morušovníku

Plody se vytváří na stromě od poloviny června až do srpna, jedině morušovník trnavský dozrává později od začátku července a plodnost trvá asi 2 měsíce. Plody připomínají protáhlou ostružinu o velikosti až 3 cm. Plody vynikají svou lahodnou sladkokyselou chutí a hlavně tmavé moruše i šťavnatostí. Nedoporučuje se morušovník vysazovat poblíž chodníků a cest z důvodů silného barvení plodů a následného znečištění ploch.
Plody jsou nejvíce vhodné pro přímý konzum, ale je možné je i sušit, zavařovat a vyrábět z nich šťávy a sirupy.

Nutriční složení

78% vody,
14- 18% cukru,
0,85 - 1,6 organických kyselin
32% minerálních látek.
Obsahují vitamíny C, E a skupiny B.

Moruši je možné pěstovat také jako převislou. Na horním obrázku moruše převislá, na spodní Moruše trnavská cca 12 letá.i