Jak nasadit, pěstovat a stříhat vinnou révu

Opravdu co nejstručnější návod na pěstování vinné révy

Vinná réva je druhem dřeviny, která se již po staletí pěstuje na našem území. Začlenění révy (latinsky - Vitis vinifera) je mezi dřevité liány. Na území ČR se pěstuje ve velmi teplých a teplých oblastech, ale při volbě vhodného stanoviště a odrůdy ji lze úspěšně pěstovat i ve středních a vyšších polohách. Vinná réva se pěstuje v různých tvarech s různou výškou kmínku. Pro pravidelné a dostatečné vytváření plodů (hroznů) vyžaduje pravidelný specifický řez v zimním období (únor / začátek března) a určité zelené práce během vegetačního období. Réva vytváří souplodí nazývané hrozen s třemi základními barvami plodů - bobulí, modré, červené, bílé/žluté.

Kde révu sadit

Stanoviště pro révu vybíráme nejlépe na plně nebo po většinu dne osluněném stanovišti, v teplých a velmi teplých oblastech často na otevřených plochách nejlépe z jižní/ jihozápadní světové strany, u středních a vyšších poloh nejlépe na chráněných spíše krytých stanovištích. K úspěšnému udržení a vytvoření požadovaného tvaru, vyžaduje celoživotní oporu (drátěnku).

Jak vinnou révu nasadit

Výsadbovou jámu musíme vytvářit dostatečně hlubokou, tak aby celá část pod roubem byla v jámě. Ideální je umístění a výsadba sazenice ze šikma (v 45° úhlu). Tento úhel zaručí ještě lepší tvorbu kořenů i v horní části podnože a tedy i následné lepší přijímání živin z půdy. Do výsadbové jámy nalijeme po okraj vodu a vložíme v daném úhlu sazenici. Zasypáváme vykopanou půdou ideálně s příměsí kompostu nebo alespoň do spodní části umístíme tu část půdy, co byla v horní části půdního profilu a tu spodní část sypeme do horní části jámy. Ušlápneme, dosypeme zbývající půdou a opětovně zalijeme. Zapíchneme alespoň bambusovou tyčku nebo jinou oporu (pokud tedy nevysazujeme k již vytvořené opoře / pergole).

Řez vinné révy

Princip řezu vinné révy je vždy velmi hluboký a razantní, je to z důvodu bujného růstu a tvorby plodů na loňských mladých výhonech. Vždy se snažíme ponechat ty výhony, které jsou nejblíže ke kmínku (nosnému ramenu) a vodícímu drátu. Dalším společným znakem řezu je termín provedení, který standardně nastává od 2/2 ledna do začátku března (v závislosti na vývoji teplot). Řez již neprovádíme pokud po řezu vinná réva výrazně ,,slzí,, neboli roní mízu. Pokud řez v tomto období provedeme, může dojít až k vysílení a odumření sazenice. Typ a způsob řezu závisí na způsobu pěstování révy a výšce opory.

Řez v prvním roce po výsadbě

  1. Vybereme pouze 1 nejvitálnější a nejrovnější výhon
  2. Vybraný výhon začistíme, tedy odstraníme všechny úponky a zkrácené větvičky a jiný předčasný obrost
  3. Pokud se u roubu vytvořil i další výhon, ponecháme ho ve formě čípku (zastříhneme za 2.očkem) cca na 2 až 3cm. Ostatní možné výhony (kromě čípku a budoucího kmínku) zcela odstraníme.
  4. Očištěný vybraný výhon (budoucí kmínek) zastříhneme v závislosti na tom, zda je výhon dostatečně dlouhý, tedy 2 pupeny nad výškou prvního drátu či výškou pergoly nebo pokud nedosahuje požadované výšky, tak zastříhneme na polovinu délky
  5. Důkladně vyvážeme / upevníme vybraný výhon (budoucí kmínek) k opoře pro vytvoření stability a lepšího srovnání kmínku
  6. Během vegetace ,,čistíme,, kmínek a mladé nově narostené výhony (na drátěnce či pergole) vyvážeme do požadovaného tvaru

na fotografiích je jarní řez naší sazenice vinné révy

i