Jak pěstovat rybíz

Jak  pěstovat stromkový a keřový rybíz a jakou vybrat odrůdu.

Rybíz správně meruzalka, patří na podmínky pěstování nejméně náročný druh drobného ovoce. Díky vysoké odolnosti vůči mrazu a nanáročnosti na kvalitu půdy se pěstuje ve všech výškových oblastech včetně horských a podhorských.
Sazenice rybízu lze zakoupit a pěstovat ve tvaru keře nebo stromku.
Stromkové sazenice 
 Předností stromkového tvaru je jednodušší  sklizeň plodů, vyšší kvalita plodů, nižší náchylnost vůči houbovým chorobám a jednoduchost řezu. Největší nevýhodou tohoto tvaru  je nutnost pevné opory (tyčka nebo drátěnka), výrazně nižší výnos plodů a krátká životnost sazenic (max. do 10 let).
Velmi důležitá je i pravidelná kontrola úvazků na kmínku k opoře aby nevznikalo časté vylomení nebo poškození korunky vlivem váhy plodů. V posledních letech se zvyšeuje oblíbenost tohoto tvaru pro pěstování v nádobách na balkonech, terasách i využití v mobilní městské zeleni.
 
Keřové sazenice 
Nejzásadnějšími přednostmi tohoto tvaru, jsou výrazně vyšší násada a sklizeň plodů, menší náročnost na pěstování (nevyžaduje oporu) a mnohem vyšší životnost sazenic(až 30let). Nevýhodou je nižší nebo nestejnoměrná kvalita plodů, náročnější, namáhavější sklizeň, větší náchylnost vůči houbovým chorobám a škůdcům. 
Druhy a odrůdy rybízu

Základní a nejčastější rozdělení rybízu je podle barvy plodů (bobulí)

 • Červené rybízy  se pěstují především na přímý konzum a zpracování, např. na marmelády.
 • Bílé rybízy byly vyšlechtěny pro atraktivnost barvy plodů určených přednostně pro přímý konzum a gastronomii.
 • Černé odrůdy se nejčastěji pěstují pro různorodost zpracování, např. na šťávy, džemy, protlaky, ke zmražení atd.
Podle doby zrání:
 •  rané -konec června (Kozolupský, Sofijevská, Jonkheer Van Tets, Tisel) 
 • polorané - první polovina července  (Losan, Rosetta, Detvan, Rolan, Rubigo, Stanca, Primus, Titania)
 • pozdní  - druhá polovina července (Vitan, Ben Adler, Tihope, Rosetta, Versailský, Michajlovský,  Vitan)
 • velmi pozdní - konec července (Rubigo, Rovada, Rondom, Tatran)
Nároky na stanoviště a pěstování
Pro rybízy volíme nejlépe otevřené, slunné maximálně polostinné (odpolední nebo západní strana) stanoviště s propustnou nebo pravidelně prokypřovanou půdou. Na živiny v půdě rybíz není výrazně náročný, přesto pro vitalitu růstu a bohatější násadu plodů pravidelně půdu v jarním období přihnojíme vyšší dávkou hnojiva, při vyšší sklizni přihnojení zopakujeme. Při výrazném období sucha je vhodná pravidelná zálivka aby nedošlo ke sprchávání (opad) plodů(střapce).
Všechny druhy rybízu velmi brzy nejběžněji 2.rokem po výsadbě začínají pravidelně plodit. Pro pravidelnou a vysokou sklizeň vyžadují rybízy řez. Četnost a typ řezu závisí na druhu rybízu a pěstovaného tvaru sazenice.
Zásady řezu 
Nejvhodnějším obdobím pro řez keřového i stromkového tvaru je konec zimního období, nejčastěji únor.  Základem řezu je probírka přestárlých výhonů a prosvětlení keře/ korunky pro jeho lepší obrůstání mladými výhony. Pravidelný řez také zajišťuje vyšší kvalitu plodů a odolnost vůči houbovým chorobám.
Řez červeného a bílého rybízu
 • na sazenici ponecháváme 8 až 12 větví (výhonů) v závislosti na typu růstu dle odrůdy (u vzpřímeně rostoucích 8 výhonů a rozložitějších tvarů 10 až 12 výhonů)
 • zcela odstraňujeme 5 leté již přestárlé větve
 • zbyvající větve / výhony, jsou li výrazně vzrostlé, zakracujeme o 1/3 až 1/2 délky
Řez černého rybízu
 • na sazenici ponecháme pouze 8 větví / výhonů
 • zcela odstraňujeme 4 leté již přestárlé větve
 • ze zbylých větví / výhonů zcela odstraníme tenký obrost v spodní polovině polovině keře
 • velmi dlouhé výhony zakracujeme o 1/4 až 1/3 jejich délky
 
i