Jak nasadit a pěstovat maliny

Jak pěstovat maliník, informace o výsadbě, pěstování a řezu

Tento vytrvalý keř řazen do skupiny drobného ovoce je nenáročný na pěstování, vyžaduje půdu neutrální až slabě kyselou, humózní, propustnou. Vhodné je slunné stanoviště, které podporuje vyšší výnos a kvalitu plodů. V polostínu jsou plody méně sladké a více kyselé. Po dobu vegetace je třeba dbát na zásobení vodou. Vhodná nadmořská výška pro pěstování jsou oblasti do 500 m.n.m.

Výsadba

Ideální pro výsadbu prostokořenných sazenic je měsíc říjen nebo jarní měsíce. Kontejnerové sazenice lze vysazovat v libovolný termín od jara do podzimu. Sazenici sázíme do jamky o rozměrech 0,3 x 0,3 x 0,3 m. Kořeny zasypeme prokypřenou zeminou a přitlačíme. Je vhodné provést zálivku. Po vysazení nadzemní část (výhon) seřízneme na 2 – 3 očka. Při podzimní výsadbě přihrneme k sazenicím zeminu, slouží jako ochrana před vymrznutím. Vzdálenost rostlin v případě jednou plodícího maliníku je 40 – 60 cm, dvakrát plodícího je 75 cm .

Nároky na hnojení

Hnojení u malin bývá opomíjeno, přitom jde o rostlinu náročnější na přísun živin. Hnojení je vhodné provádět v předjaří, a to buď použít NPK či Cererit, nebo slepičince. Jednou za 3 roky je vhodné použít vyzrálý kompost nebo hnůj.

Tvarování a řez

Maliník roste ve tvaru keře s dvouletým vývojovým cyklem. Nové výhony se rozvětvují až v druhém roce, kdy přinesou plody a odumírají. Odplozené výhony odstraňujeme po sběru úrody, prosvětlíme tím porost, nové jednoleté výhony se mohou optimálně rozvíjet a zabrání se tím případnému rozšíření houbovitých chorob. Je dobré odstranit i jednoleté výhony, které porost nadmíru zahušťují. Optimální je ponechat asi 10 dobře vyvinutých výhonů na 1m2.

Remontantní (tzv. dvakrát plodící již na jednoletých letorostech) odrůdy řežeme po ukončení sběru plodů před příchodem zimy, kdy se všechny výhony odstraní řezem 10 – 20 cm nad povrchem půdy.

Pěstování

Na zálivku je vhodné dbát zejména v průběhu vegetace (fáze období květu, tvorby plodů) a v letních měsících (červen, červenec). Při pěstování maliníku v zahradě je vhodné použít opěrné systémy (drátěnky). Zakrslé odrůdy malin lze pěstovat i na balkoně či na terase. Pro tento způsob pěstování je vhodné zvolit kontejner o velikosti 8-10 l, přihnojení hnojivem pro drobné ovoce a optimální zálivka.

Choroby a škůdci

Významnými škůdci jsou houbovité choroby. Jejich rozšiřování je možné bránit udržováním porostu bez plevele, odstraňováním odplozených, zahušťujících či poškozených výhonů nebo preventivním ošetřením fungicidy (ošetřuje se při velikosti výhonů 15 – 20 cm), např. Kuprikol. Dalším nejčastějším škůdcem je mšice, květopas a svilušky. Na ochranu proti těmto škůdcům použijeme insekticidy, např. Pirimor, Mospilan. Při použití přípravků je třeba dbát na ochranné lhůty před obdobím sběru plodů, také brát ohled na včely.

i