Návod k výsadbě a střih převislé moruše

Jak správně nasadit a ostříhat převislou moruši

Výsadba převislé moruše

Po zakoupení či vybalení je nutné sazenici namočit do vody nejlépe na 1 celý den, následující den zastřihnout kořeny cca o 3 cm (aby byl řez čerstvý a moruše mohla lépe přijímat vodu).

Poté provedeme výsadbu na zvolené stanoviště. Vysazuje se do běžné zahradní zeminy. Pokud máte horší zahradní půdu ( nebo nekvalitní navážku), tak by bylo vhodné ji vylepšit promícháním se zahradnickým substrátem (poměr 1:1 nebo 2:1). Hloubka výsadby sazenice musí být taková, aby okolní terén byl maximálně 10 cm nad kořenovým systémem. Po výsadbě je třeba sazenici vydatně zalét a zalivku opakovat průběžně tak, aby půda nebyla vyschlá, ale ani přemokřená.

Řez převiské moruše

Při podzimní výsadbě řez neprovádíme. Provedeme ho na jaře, na přelomu března až dubna ( v závislosti na počasí po ukončení zimních mrazů). Jarní řez po výsadbě platí i pro sazenice nasazené na podzim i čerstvě nasazené na jaře.

Sazenici zkrátíme na cca 5cm výhonky, přibližně za 4 pupenem.

Pokud sazenice i po provedení předchozího základního řezu stále neraší (do konce května) je nutné ji opět zakrátit ještě o 1/2 ponechané délky výhonů tedy za 2/3 očkem. Celkový počet pupenů (oček) by neměl překročit počet 8 oček. Pro lepší ujimatelnost je vhodné zvýšit vitalitu kapalným podpůrným kořenovým a růstovým stimulátorem Lignohumát nebo jiným kapalným hnojivem. Přibližně po 2 až 3 týdnech se začnou pupeny zvětšovat a prorašovat.

Je potřeba počítat s tím, že moruše patří mezi pozdně rašící dřeviny- může tedy v závislosti na počasí narašit i koncem června.

Pokud není proveden řez dostatečně hluboko, nevytvoří se správný poměr nadzemní ( koruna) a podzemní ( kořeny) části. Dřevina se snaží tento poměr kořeny vyrovnat a tedy neprorašuje. Prorašovat začne až v době, kdy tento poměr vyrovná a kořeny budou schopny nadměrné množství pupenů (oček) vyživit.

i