Výsadba okrasných keřů a stromů

Právě jste zakoupili okrasnou rostlinu, zde Vám poradíme jak ji nasadit

Při nákupu okrasných dřevin vybírejte ty rostliny, jejichž nároky odpovídají pěstebním a klimatickým podmínkám ve vaší zahradě.

Kdy vysazovat

Optimální doba výsadby je během vegetačního období, tedy od jara do podzimu. Podzimní výsadba  dovoluje kořenovému systému zakořenit, do doby kdy je půda ještě teplá. Nevýhodou jarní výsadby je, vyšší riziko jarního sucha a blízkost letního období, v tomto období musíme rostlinám zajistit dostatečnou zálivku pro jejich vitalitu a přežití.

Příprava půdy

Ideální půda je úrodná, propustná a zároveň vláhu držící.

Cílem by mělo být dobře zkultivovat plochu  kolem místa výsadby. Nejvhodnější období pro kultivaci je pozdní léto a podzim. Nejprve odstraníme nebo zničíme všechny plevelné rostliny, zvláště pečlivě plevele vytrvalé. Půdu prokypříme hlubokým rytím a přitom zapracujeme 10 cm vysokou vrstvu rozleželé organické hmoty ( kompostu).

Výsadba rostlin

výsadba kontejnerovaných ( v květináči) okrasných keřů

Rostlinu je vhodné před výsadbou dobře prolít vodou, odstranit suché a poškozené výhony a mírně narušit kořenový bal. Vyhloubíme jámu dvakrát širší, v jílovitých půdách třikrát širší než je kořenový systém. Hloubka jámy musí umožnit výsadbu keře do úrovně jako byl v kontejneru. V jílovitých půdách má sazenice mírně vyčnívat pro zlepšení drenáže. Do písčité půdy vysadíme sazenici trochu níže „potopíme“, abychom směřovali vodu ke kořenům. Po usazení rostliny se přisypává kyprá zemina a upěchovává kolem sazenice.  Sazenici nakonec zavlažíme a zamulčujeme.

výsadba kontejnerovaných okrasných stromů

Vhodná je výpomoc druhé osoby, která strom přidržuje ve správné poloze a kontroluje rovnoměrné zasypávání. Nesmí se zapomenout na opěrný kůl, který je nutno zarazit ještě před výsadbou. Jinak postupujeme stejně jako při výsadbě keře. Vršek kůlu by měl být pod prvními větvemi. Kmen zajistíme ke kolíku úvazkem tak, aby nedošlo k odírání.

Ochrana nově vysazených sazenic

Nechráněné nově vysazené rostliny může poškodit sucho nebo chlad. Stálezelené a jehličnaté rostliny jsou zvlášť náchylné. Mulčovací materiál rozprostřený okolo báze pomůže ochránit kořeny před zmrznutím. Předejít nejničivějším účinkům mrazu můžeme, pokud choulostivé rostliny vysazujeme na chráněná stanoviště.

Závlaha

Ujmuté rostliny vyžadují závlahu jen v delších obdobích sucha, ale u mladých je pravidelná zálivka nutná. Zavlažujeme vydatně kolem keře, až provlhčíme půdu. Častá, slabá zálivka nutí rostlinu kořenit mělce, tím je náchylnější k zaschnutí .

Hnojení a mulčování

Většině rostlin prospívá pravidelné použití přirozených nebo průmyslových hnojiv, která jsou dostupná v různých formách. Mulčování pomáhá půdě udržovat vlhkost a obsahuje navíc živiny. Upravuje zároveń teplotní rozdíly v okolí kořenů a zamezuje růstu plevelných rostlin.

i