Podzimní online prodej záhájen! Přímý prodej a odesílání prostokořenných ovocných stromků od 23. října 2021.

Boj proti monilióze a moniliovému úžehu peckovin

Chemická ochrana a vhodné přípravky,charakteristika choroby...

                          Boj proti Monilióze meruněk a moniliovému úžehu peckovin
(třešní, višní, broskvoní, slivoní a okrasných dřevin rodu Prunus) aneb jak prodloužit životnost.


Nejčastější houbová choroba zasahující, jak už název napovídá peckoviny. U meruněk se jedná o hlavní příčinu úhynu tohoto druhu v ČR. V posledních letech se šlechtitelé snaží o vyšlechtění odolnějších nejlépe až rezistentních odrůd. Bohužel odolnější odrůdy bohužel na úkor odolnosti mívají sklony k přeplozování, bývají méně odolné vůči mrazu.

Tato choroba je vyvolána nejčastěji proměnlivostí počasí společně s infekcí dané choroby i z okolí 300m. Jedná se o houbovou chorobu - Monilia laxa, která také způsobuje i moniliové hnití plodů při jejich dozrávání.
Nejvhodnější podmínky pro šíření choroby : vyšší kolísání teplot a vlhkosti.
 Nejvhodnější teplota pro šíření je okolo cca 12ºC za vlhkého počasí (ideální mlhavé počasí do dobu 2 dnů) stačí pouze 15 hodin ovlhčení při vhodné teplotě pro infikování.
Chemická ochrana: je v posledních letech čím dál více nutná. Pokud chceme snížit množství opakování chemické ochranu na nejnutnější mez, je vhodné aplikovat i nepřímou ochranu v podobě řezu a střihu napadených výhonů a v pokročilejší fázi napadení i silnějších větví. Napadené výhony a větve odstraňujeme při opětovném prorašení zcela neodumřelých výhonů. Řez vedeme na nejbližší ,,ozdravený narašený pupen nebo výhon ,,. Nůžky a jiné pomůcky k řezu důkladně desinfikujeme technickým lihem.
Příznaky napadení: bohužel bývají patrné až v době, už není možné předcházet dané chorobě a následkům způsobené napadením. Velmi časté je také objevení klejotoku na napadených částech. Klejotok rostlina vytváří pro ochranu rány nebo pro zabránění dalšího šíření patogenu do ostatních částí rostlin. Klejotok, pokud je v menší míře, tak neodstraňujeme, neboť jej dřevina vytváří pro svou ochranu.
Životní cyklus choroby: přezimuje ve formě mycelia na ,, neočesaných" stromech,
starých nekrotických plodech a infikovaných odumřelých větvičkách. Na jaře se dále šíří do okolí pomocí větru. Z přezimujících výtrusnic nebo ve formě mycelií (podhoubí) se přenášející na další  nenapadené části a dřeviny, zde se dále za vlivu vhodných klimatických podmínek (viz. Nejvhodnější podmínky) vyvíjí.

Pro cílenější boj s touto houbovou chorobou doporučuji i chemicky ošetřovat další houbovou chorobu, kterou zapříčiňuje stejný patogen. Jedná se  o  moniliové hnilobu plodů s kterou se setkal již snad každý. Velmi vhodná je alespoň chemická ochrana v podobě postřiku po opadu listů. Dále také likvidace napadených plodů i těch opadaných!! Infikované, nekrotické plody odstraňujeme nejlépe ještě před nebo po opadu listů. Pokud tyto plody ,,visí,, ještě na stromě v zimním období, tak sběr provedeme co nejdříve a chemický postřik provedeme při teplotách nad 5 stupňů v nejbližším termínu.

Pokud se chceme co nejvíce vyvarovat stresujícím faktorům dané dřeviny, měli by jsme si uvědomit co vlastně za stresový faktor považujeme.

Stresové faktory:
                        -    nevhodná doba řezu
                        -    velké výkyvy teplot
                        -    stresový faktor z nedostatku vláhy - sucho ( nejen v letním období!!!)
                        -    nevhodná odrůda pro pěstování v dané oblasti (nadmořská výška, klimatické podmínky)
                             

Chemické přípravky vhodné pro ošetření proti monilióze

Fungicidy: Horizon 250 EW                                                     
                   Baycor 25 WP
                   Talent
                   Ornament 250 EW
                   Teldor 500 SC
                   Kumulus WG
                                                                                                                                                 
Vhodná doba pro chemické ošetření:

V období před začátkem kvetení nejlépe těsně před květem
A podruhé opakovat při opadu okvětních lístků
Dále je vhodné odstraňovat napadené části a u nejvíce citlivých odrůd provádět postřik i vůči moniliové hnilobě plodů a odstraňovat mumifikované napadené plody.

Nejvhodnější chemický přípravky pro ošetření vůči monilióze a moniliovému úžehu

Horizon 250 EW

-    na bázi tebuconazole
-    postřik provádíme těsně před kvetením a při opadu okvětních lístků
-    velmi vhodný díky nevzniku rezistence účinné látky       
-    velmi krátká ochranná lhůta
-    růstově regulační efekt
-    velmi dobrá účinnost - jeden z nejlepších na trhu ČR
max. počet aplikací :
třešně a višně = 2x
meruňky a broskvoně = 3x

Talent
-    dokonalá deštivzdornost již po 1 hodině po aplikaci přípravku
-    vhodný pro višně a okrasné dřeviny

Ornament
-    ,,vylepšený,, systémový HORIZON
-    postřik provádíme těsně před kvetením a při opadu okvětních lístků
-    Neprodává se malospotřebitelské balení

Teldor
-    nejvhodnější pro moniliovou hnilobu plodů hlavně u broskvoní
-    účinná látka fenhexamid
-    velmi dlouhá účinnost díky kutikolovému zámku ( většina ochranné látky se ukládá v horní průnikové voskvičkové vrstvě části listů, plodů)

Kumulus
-    na bázi síry
-    postřik provádíme těsně před kvetením a při opadu okvětních lístků
-    nejvhodnější pro meruňky proti moniliovému úžehu
-    2 možné aplikace, aby nevznikla rezistence
-    Nutná zvýšená opatrnost při aplikaci riziko fytotoxicity ( popálení rostliny přípravkem vlivem vyšších teplot) - vhodná aplikace do 18ºC

 

                

Obr. 1 Napadená větvička s klejotokem (viz. Šipka)

 

      

Obr. 2 Přibližně cca 1 týden po napadení                         Obr.3 Celkový pohled do části koruny po napadení

 

 

Obr.4 Nově rašící výhon po napadení

 

i