Jak se bránit Zavíječi zimostrázovému

Jak ochránit buxus, zimostráz nebo  lidově krušpánek

V posledních letech decimují housenky Zavíječe zimostrázového rostliny zimostrázu (Buxus) nejen v ČR ale v celé Evropě.  Jedná se o invazivní druh motýla původem z Asie odkud byl společně s rostlinami zavlečen nejprve do Holandska a pak se dále rozšířil až na naše území. Na mnoha místech po celé Evropě již došlo k úplné likvidaci těchto i hodně starých a vzrostlých rostlin. V nových výsadbách se tento druh keře nahrazuje jinými druhy (Cesmína/Ilex, Zimolez/Lonicera), které tento škůdce nelikviduje.

Zavíječ zimostrázový a jeho výskyt

Zavíječ přezimuje ve stadiu housenky a na jaře, při teplotě 7 - 10° C začnou housenky požírat nejprve listy ze středu  hostitelské rostliny a posléze se prožírají na povrch. Housenky se následně kuklí mezi listy, dospělci se líhnou za 2 - 3 týdny v závislosti na teplotě. První generace se líhne od konce května do konce června, druhá generace se objevuje od 2/2 července do konce srpna. Při výrazně teplém průběhu podzimu se může objevit ještě třetí generace housenek.

Jak se bránit Zavíječi

Ochrana spočívá jen v likvidaci housenek, sběr je díky hustotě keře nereálný a nastává tedy jediná možnost v podobě chemické likvidace insekticidy. Doporučené insekticidy je vhodné aplikovat co nejdříve při zjištěném napadení. Postřik provádíme důkladně z vnitřní části směrem k povrchu. Doporučené insekticidy Sanium ultra, Karate Zeon, Spintor. Bohužel aplikace postřiku je nutná při každém následném výskytu (dle předpokládaných generací) housenek. Rychlost jakým housenky jsou schopny keř poškodit je mnohdy nečekaný a tedy rychlost následné aplikace postřiku je zásadní pro co nejmenší poškození keře.  Opakované silné poškození keře většinou nepřežijí anebo dlouhou dobu regenerují a nesplňují požadovaný účel, pro který byly vysazeny.

i