Kalendář chemické ochrany pro jabloně

Chemická i biologická ochrana jabloní  přehledně podle měsíců

Jabloně jsou bezesporu nejčastěji pěstovaným druhem ovoce, hlavně díky nenáročnosti na klimatické a díky podnožím i půdní podmínky. Při prvním dojmu usoudíme, že tento druh nevyžaduje žádnou chemickou ochranu. Tlak prodejců a velká nabídka dokonalých jablek v hypermarketech ovšem u věřejnosti způsobuje předpoklad vypěstování vlastních plodů stejné kvality. Pro dosažení takovéto kvality plodů je pochopitelně nutná chemická ochrana.

Za tímto účelem jsme vytvořili ,, kalendář ,, chemické ochrany s přihlédnutím na vývoj počasí v daném roce.

Únor, je předjarním měsícem, kdy můžeme při vyšších denních teplotách provést prevenci proti houbovým chorobám a zárodkům škůdců

 • Ochrana proti korové nekróze při denní teplotě 5°C alespoň 4 hodiny = Champion 50WG (20g/10l)

 • Ochrana vůči přezimujícím škůdcům aplikace samotného smáčedla Sylwet Star (20ml/10l) nebo řepkového oleje (100ml/10l)

 • Vhodná je i ochrana kmenů proti možné zvýšené tvorbě mrazových desek v tomto období = bílý vápenný nátěr na ochranu stromů

Březen, je měsíce, probouzení, rašení a v závislosti na počasí, i již možného nakvetání .

 • Ochrana pupenů a výhonů proti nalétávajícím škůdcům a sviluškám = Spintor (6ml/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20 až 30ml/10l)

 • Ochrana proti strupovitosti a druhotně proti svilušce = Kumulus WG (100g/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20ml/10l)

Duben, je měsícem kvetení a prorůstání pupenů a tvorby mladých výhonů

 • Ochrana mladých výhonů a květních pupenů proti savým škůdcům Spintor (6ml/10l)

 • Ochrana proti strupovitosti a padlí ve fázi růžového poupěte = Topas 100 EC(5ml/10l) nebo Discus (2g/10l)

Květen, je měsícem intenzivního kvetení a náletu typických škůdců jabloní jako je obaleč a květopas

 • Ochrana mladých výhonů proti mšicím = Pirimor 50WG (3g/10l) nebo Mospilan 20SP

 • Ochrana po dokvétání proti květopasu a obalečům = Spintor (6ml/10l)

 • Ochrana proti padlí s druhotnou účinností vůči svilušce = Kumulus

Červen, je měsícem intenzivního růstu výhonů a následným zvýšením výskytem škůdců

 • Ochrana mladých výhonů a listů proti mšicím = Pirimor 50WG (3g/10l)

 • Ochrana v případě vlhkého průběhu počasí proti padlí a strupovitosti = Bellis (8g/10l)

 • Ochrana proti bakteriím (spála) jiným houbovým chorobám = Serenade Aso (100ml/10l)

Červenec, je měsícem zvětšování plodů a následného opětovného prorůstání vlivem druhé mízy

 • Ochrana proti svilušce při průběhu suššího a horkého období = Masai nebo Vertimec

 • Ochrana listů, výhonů i rostoucích plodů, proti zárodkům škůdců a prevence houbových chorob = samostatné smáčedlo Sylwet Star (30ml/10l)

 • Vhodné provedení výživy plodů u letních a podzimních odrůd pro lepší odolnost a zlepšení kvality = Harmonie vápník nebo Harmonie Mikroprvky (50ml/10l)

Srpen / Září, jsou měsíce, intenzivního dozrávání a sklizně letních a podzimních odrůd, také opětovně nalétávají škůdci a kladou vajíčka pro následné přezimování

 • Ochrana vůči nalétavajícím ,,přezimujícím,, škůdcům = Spintor(6ml/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

 • Ochrana dozrávajících plodů zimních odrůd, pro lepší odolnost a zlepšení kvality plodů = Harmonie vápník nebo Harmonie Mikroprvky (50ml/10l)

 • Ochrana plodů letních a podzimních odrůd proti moniliové hnilobě = Prolectus (12g/10l)

Říjen / Listopad, jsou měsíce, kdy se sklízí zimní odrůdy a jabloně následně ukončují vegetační období, nastává opad listů a připravují se celkově na zimní klidové období

 • Ochrana vůči korové nekróze = Champion 50WG (20g/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

 • Ochrana plodů zimních odrůd proti moniliové hnilobě = Prolectus (12g/10l) i