Kalendář chemické ochrany pro slivoně

Chemická i biologická ochrana slivoní přehledně podle měsíců

Švestky, jsou v našem kraji jasným favoritem v množství pěstovaných kusů sádech i na zahradách, ze všech pěstovaných ovocných druhů. Švestky (i jiné slivoně) jsou na pěstování nejméně náročným ovocným druhem, ale pro vysokou kvalitu plodů a hlavně požadovaný vysoký výnos, je vhodné chemicky vůči určitým patogenům zasahovat.

Za tímto účelem jsme vytvořili ,, kalendář ,, chemické ochrany s přihlédnutím na vývoj počasí v daném roce.

 

Únor, je předjarním měsícem, kdy můžeme při vyšších denních teplotách provést prevenci proti houbovým chorobám a zárodkům škůdců

 • Ochrana proti korové nekróze při denní teplotě 5°C alespoň 4 hodiny = Champion 50WG (20g/10l)

 • Ochrana vůči přezimujícím škůdcům = aplikace samotného smáčedla Sylwet Star (20ml/10l) nebo řepkového oleje (100ml/10l)

 • Ochrana vůči mrazovým deskám a pukáním kmene = bílý vápenný nátěr kmenů nejlépe po hlavní kosterní větve

Březen, je měsícem rašení a hlavní dobou kvetení v závislosti na počasí

 • Ochrana narašených pupenů a nakvétajících nebo kvetoucích květů před mrazem = Champion 50WG (20g/10l – aplikace 1 den před mrazy)

 • Ochrana pupenů a výhonů proti nalétávajícím škůdcům a sviluškám ještě před květem = Spintor (6ml/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20 až 30ml/10l)

 • Ochrana při vlhčím průběhu počasí proti Puchrovitosti švestek = Champion 50WG (10g/10l)

Duben, je měsícem dokvétání, tvorby zárodků plodů a růstem mladých výhonů

 • Ochrana mladých výhonů proti monilióze (u citlivějších odrůd nebo při vlhčím počasí) = Signum / Horizon/ Prolectus (7,5gr/10l, 8ml/10l, 12g/10l)

 • Opětovná ochrana proti Puchrovitosti švestek (v chladnějších lokalitách nebo při vlhkém průběhu jara) = Talent (6ml/10l)

 • Ochrana dokvétajících květů proti typickému škůdci Pilatce švestkové = Spintor (6ml/10) nebo Sanium ultra (6ml/10l)

 • Ochrana prorůstajících a nových výhonů proti mšici = Pirimor 50WG (3g/10l)

Květen, je měsícem intenzivního růstu mladých výhonů a růstem plodů

 • Ochrana proti mšicím a jiným možným škůdcům = Mospilan 20SP (1,8g/10l) nebo Karate Zeon 5CS (0,5ml/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20ml/10l)

 • Ochrana mladých listů proti rzi slivoňové = Talent (4,5ml/10l) nebo Discus (2g/10l)

Červen, je měsícem pokračujícího růstu výhonů a velmi intenzivního výskytu škůdců (přavážně mšic)

 • Ochrana mladých výhonů a listů proti mšicím = Pirimor 50WG (3g/10l)

 • Ochrana vůči napadení sviluškou = Vertimec (10ml/10l)

 • Ochrana vůči typickému houbovému onemocnění listů je červená skvrnitost listů = Merpan 80WG (15g/10l) nebo Dithane DG Neotec (20g/10l)

Červenec, je měsícem zvětšování plodů a následného opětovného prorůstání výhonů vlivem druhé mízy

 • Ochrana listů a letorostů proti svilušce = Vertimec (10ml /10l) nebo Masai (3g/10l)

Srpen / Září, jsou měsíce, kdy dozrává převážná část odrůd švestek a nastává opětovný nalét škůdců, kteří kladou vajíčka pro následné přezimování

 • Ochrana plodů vůči moniliové hnilobě = Prolectus (12g/10l)

 • Ochrana vůči nalétavajícím ,,přezimujícím,, škůdcům = Spintor (6ml/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

Říjen / Listopad, jsou měsíce, kdy švestky ukončují vegetační období, nastává opad listů, vyzrává pletivo v mladých výhonech a nastává příprava stromu na zimní klidové období

 • Ochrana vůči korové nekróze = Champion 50WG (20g/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

i