Kalendář chemické ochrany pro vinnou révu

Chemická i biologická ochrana vinné révy  přehledně podle měsíců

Vinná réva je známá potřebou chemické ochrany pro její úspěšné pěstovaní. V poslední době se preferují odolné (PIWI) odrůdy, které velké množství postřiků nevyžadují, i přesto v závislosti na počasí mohou tuto ochranu potřebovat. Pro drobné pěstitele není jednoduché nebo nemožné vytvořit ideální podmínky (řez, výživa, aplikace bioagens aj) aby se chemické ochraně mohly vyhnout.

Za tímto účelem jsme vytvořili ,, kalendář ,, chemické ochrany s přihlédnutím na vývoj počasí v daném roce.

Březen, je měsíce, kdy již máme provedený každoroční zimní(předjarní) řez, je dále měsícem probouzení a rašení vinné révy

 • Ochrana pupenů a výhonů proti možným zárodkům škůdců, sviluškám a houbovým chorobám = Kumulus (150g/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20 až 30ml/10l)

 • Ochrana v druhé polovině měsíce v závislosti na průběhu teplot a následného růstu proti vlnovníku = Vertimec 1,8 SC (11ml/10l)

Duben, je měsícem prorůstání pupenů a růstu mladých výhonků

 • Ochrana mladých výhonů a proti savým škůdcům Spintor (6ml/10l)

 • Opětovná ochrana proti svilušce, vlnovníku a následně i proti možným houbovým chorobám = Kumulus (150g/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20/30ml/10l)

Květen, je měsícem intenzivního růstua tvorby mladých výhonů se zárodky květů s možným nakvétáním v 2/2 měsíce dle vývoje počasí

 • Ochrana mladých výhonů proti mšicím = Pirimor 50WG (3g/10l) nebo Mospilan 20SP

 • Ochrana proti peronospoře a padlí před nakvétáním = Topas 100EC

 • Ochrana proti škůdcům (obaleč mramorový a jednopásý) = Spintor (3ml/10l)

Červen, je měsícem intenzivního kvetení révy a růstu výhonů

 • Ochrana mladých výhonů a listů proti mšicím = Pirimor 50WG (3g/10l)

 • Ochrana při plném kvetení / dokvétání proti peronospoře a padlí = Karathane (5ml/10l)

Červenec, je měsícem vývoje hroznů a růstu mladého obrostu

 • Ochrana proti svilušce při průběhu suššího a horkého období = Masai nebo Vertimec

 • Vhodná druhotná ochrana proti škůdcům a chorobám společně s přídavkem hnojiva pro lepší vývoj plodů = Harmonie Mikroprvky (40ml/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20ml/10l)

 • Ochrana proti padlí a peronospoře révy = Folpan 80WG (15g/10l) nebo Discus (2g/10l)

Srpen / Září, jsou měsíce, intenzivního vývoje a dozrávání hroznů s možností vyššího tlaků houbových chorob

 • Ochrana vůči 2. Vlně vlnovníku nebo hálčivci = Vertimec 1,8SC (11ml/10l)

 • Ochrana mladých hroznů a možného vývoje peronospory a padlí = Serenade Aso (100ml/10l)

 • Ochrana dozrávajících hroznů vůči plísni šedé = Prolectus (12g/10l – OL 10dní)

Říjen / Listopad, jsou měsíce, kdy se sklízí pozdní sběry a nastává termín pro očistu výhonů pro lepší přezimování

 • Ochrana vůči korové nekróze a přezimujícím houbovým patogenům = Champion 50WG (20g/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

i