Nový škůdce v zahradách - vrtule ořechová

Jak postupovat proti tomuto novému škůdci ořechů

Vrtule ořechová je škůdce, který se v posledních dvou letech se výrazněji rozšířil severněji na našem území. Původní sporadický výskyt byl pouze v nejteplejších příhraničních oblastech naší republiky. Bohužel jak mnoho invazivních (původem z USA) škůdců, nemá ani tento výrazného predátora, který by snižoval přirozeně množství jedinců. Množství a i velikost stromu ořešáku, pochopitelně velmi znesnadňuje boj s tímto škůdcem nejen na zahradách ale i ve volné krajině.

Vrtule ořechová se řadí, jak již název napovídá mezi rod vrtulí, připomínající laikovi jakousi vosičku s barevně proužkovanými křídly. Tento druh způsobuje typické černání orobiny (oplodí) nejčastěji s výskytem červů v různé vývojové fázi. Výrazně odpudivého vzhledu zelené slupky (orobiny) plodu, také výrazněji způsobuje předčasný opad nedozrálých plodů.

Jak proti vrtuli postupovat

Ochrana je bohužel zatím trochu problematická vlivem krátké doby výskytu škůdce na našem území. Velkým problémem je i velmi krátká doba, kdy se dá proti tomuto škůdci zasáhnout. Samička vrtule v období července / září, klade vajíčka na povrch zárodku plodů (do mladých oříšků)a cca za 1 týden se vytvoří housenky. V určité vývojové fázi housenek plod předčasně padá na zem, kde housenka dokončuje vývoj a zavrtává se do půdy. V půdě přezimuje a v pozdním jaru housenka vylézá po kmeni do koruny ořešáku, kde se následně vylíhne v dospělce (vosičku) a opětovně vylétává.

Chemická ochrana vychází z eliminace nakladení vajíček samičkou na zárodky plodů. Pro cílený zásah insekticidem je vhodné aplikovat signalizační, žluté lepové desky v období červenec/ konec srpna. Při zvýšené signalizaci se doporučuje zasáhnout běžnými insekticidy (Spintor, Insegar, Calypso, Sanium Ultra aj..). Při výraznějším výskytu v okolí, je vhodné aplikaci opakovat po 7 až 10 dnech dle počasí.

Biologická ochrana proti vrtuli ořechové

Další možností zásahu je bilogická ochrana v podobě přípravku Nemapom, který se aplikuje v pozdně jarním období na půdu v blízkém okolí kmene a koruny. Pro lepší účinnost se doporučuje aplikovat přípravek i na kmen. Tato aplikace je nejčastěji v období května (v závislosti na vývoji počasí)až června.

Další možná eliminace je i likvidace a sběr (i vyloupaných) orobin a napadených ořechů v době předčasného opadu a sklizně plodů.

i