Rez hrušňová

Rez hrušňová, jak ji poznat a co podniknout při napadení

Tato choroba je v současné době asi nejzávažnější chorobou hrušní a skoro každý pěstitel hrušní se s ní určitě setkal. V následujícím článku Vám poradíme jak proti ní bojovat.

Jak ji poznat a kdy se objevuje

Původcem zmíněné rzivosti je mikroskopická houba Gymnosporangium sabinae, která je dvoubytná, tzn., že ke svému vývoji potřebuje dva hostitele. Jedním je hrušeň s druhým některé druhy jalovců. Čím rostou hrušně a hostitelské jalovce blíže, tím intenzivněji jsou poškozovány. Především jsou to jalovec prostřední, jalovec chvojka, jalovec čínský a jalovec skalní. V žádném případě však mezi  hostitele nepatří tůje, cypřiše nebo cypřišky. Zbytečné je tyto druhy na zahradách likvidovat.

Původce rzivosti přezimuje na zmíněných jalovcích.  V době květu hrušní se na nich vytvoří rosolovité a za sucha prášivé útvary. V nich se vytvoří zimní výtrusy , které hrušně infikují.  Jestliže je v tuto dobu vlhké a deštivé počasí, pak je infekce silná a napadení velmi výrazné.  Na infikovaných listech hrušní se vytvářejí typické oranžové skvrny s drobnými černými tečkami na vrchní straně a bradavičnatými útvary na spodní straně listů. V těch se vytvářejí výtrusy, které koncem léta a na podzim spětně infikují jalovce.

Při silné infekci se snižuje asimilace, což negativně ovlivňuje růst a velikost sklizně a jakost plodů.

Ochrana hrušní při napadení

Nejvhodnější ochranou je samozřejmě nepěstovat blízko sebe hrušně a jalovce, ale to většinou není možné, jelokož hostitelské rostliny rostou u jiných majitelů. I když mezi odrůdami existují rozdíly v náchylnosti, bohužel je to rozdíl minimální a nemá podstatný význam. Slaběji jsou napadány asijské hrušně, ale záleží na síle infekce.

Jedinou ochranou je tedy postřik a to ve správném období. Postřik se provádí v období před květem ve fenofázi růžového poupěte (zavřené poupě s lehkým vybarvením okvětních lístků) a dále pak těsně po odkvětu. Dále doporučujeme postřik provést i v letních měsících a v podzimním období po opadu listů. Vhodná je i aplikace na hostitelské jalovce, pokud jsou v blízkém okolí.

Postřik provádíme fungicidními přípravky, v současné době můžeme doporučit následující : Discus (dávkování 2g/10 litrů),  Scala (dávkování 7,5ml/10 litrů), Dagonis, Tercel nebo Topas 100EC.

i