Kalendář chemické ochrany pro broskvoně

Chemická i biologická ochrana broskví přehledně podle měsíců

 Broskvoně jsou  známé náročností na chemickou ochranu pro jejich úspěšné pěstování . Velmi kvalitní, chutné a ceněné plody tohoto ovocného druhu, ovšem stojí za úskalí boje s chorobami a škůdci.

Za tímto účelem jsme vytvořili ,, kalendář ,, chemické ochrany s přihlédnutím na vývoj počasí v daném roce.

Leden, Únor, jsou zimními měsíci, kdy pravidelně vlivem vývoje počasí a vlivem teplot nastávají první období pro chemické ošetření broskvoní

 • Ochrana proti kadeřavosti (první zimní postřik/ pomůcka je plné kvetení lísky) = Champion 50WG (60g/10l)

 • Ochrana proti korové nekróze při denní teplotě 5°C alespoň 4 hodiny = Champion 50WG (20g/10l) – výhoda opětovného působení proti kadeřavosti

Březen, je měsícem rašení a nejčastěji v 2/2 měsíce nastává fáze plného kvetení .

 • Ochrana narašených pupenů a květů v různou dobu fáze kvetení = Champion 50WG (20g/10l – aplikace 1 den před mrazy)

 • Ochrana vůči přezimujícím škůdcům aplikace samotného smáčedla Sylwet Star (20ml/10l) nebo řepkového oleje (100ml/10l)

 • Opětovná ochrana vůči kadeřavosti = Champion 50WG (60g/10l) nebo při vyšších denních teplotách cca 12/15°C Kumulus WG (50g/10l)

Duben, je měsícem tvorby mladých výhonů a počátkem vývoje plodů

 • Ochrana vůči moniliovému úžehu v době kvetení a při dokvétání = Signum (7,5g/10l) nebo Horizon (8ml/10l)

 • Ochrana vůči typickému škůdci broskvoní mšici hnízdotvorné = Pirimor (3g/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20ml/10l)

 • Ochrana vůči zobonosce (v oblastech s pravidelným výskytem) = Mospilan 20SP(2g/10l) nebo Spintor (6ml/10l)

Květen, je měsícem intenzivního růstu a tvorby plodů

 • Ochrana mladých výhonů druhotně vůči monilióze = Talent (4ml/10l)

 • Ochrana proti mšicím a jiným možným škůdcům (u broskvoně makadlovka) = Karate Zeon 5CS (0,5ml/10l)

 • Ochrana proti padlí broskvovému s druhotným působením proti svilušce = Kumulus (40g/10l)

Červen, je měsícem intenzivního růstu plodů i výhonů a velmi intenzivního výskytu škůdců

 • Ochrana mladých výhonů a listů proti mšicím = Pirimor 50WG (3g/10l)

 • Ochrana vůči napadení sviluškou = Vertimec (10ml/10l)

 • Ochrana proti typickému škůdci broskvoní Obaleč východní (napadá konce výhonů i pupeny) = Sanium Ultra (3ml/10l)

 • Ochrana proti významné chorobě broskvoně Suché skvrnitosti peckovin s druhotným působením proti padlí = Discus (2g/10l)

Červenec, je měsícem intenzivního zvětšování a dozrávání plodů raných odrůd

 • Ochrana plodů vůči moniliové hnilobě = Prolectus (12g/10l)

 • Ochrana listů vůči Suché skvrnitosti = Teldor (15ml/10l) nebo Talent (6ml/10l)

 • Ochrana při suchém a výrazně teplém období proti svilušce = Masai (3g/10l) nebo Vertimec (10ml/10l)

 • Ochrana proti padlí broskvovému s druhotným působením proti svilušce = Kumulus (40g/10l)

Srpen / Září, jsou měsíce, intenzivního dozrávání a sklizně plodů většiny broskvoní, dále také nalétávají škůdci a kladou vajíčka pro následné přezimování

 • Ochrana plodů vůči moniliové hnilobě = Prolectus (12g/10l)

 • Ochrana vůči nalétavajícím ,,přezimujícím,, škůdcům = Spintor(6ml/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

Říjen / Listopad, jsou měsíce, kdy broskvoně postupně ukončují vegetační období, vyzrává pletivo v mladých výhonech a připravují se celkově na zimní klidové období

 • Ochrana vůči korové nekróze = Champion 50WG (20g/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l) 

 

 

 

 

i