Kalendář chemické ochrany pro hrušně

Chemická i biologická ochrana hrušní přehledně podle měsíců

Hrušně se pro mnohé drobné pěstitele staly díky výraznému rozšíření (zamoření) rzí hrušňovou méně pěstovaným a mnohdy zavrhnutým ovocným druhem. Bohužel větší problémem je ochrana vůči většímu množství škůdců , které hlavně v mládí hrušní výrazně omezují vitalitu a správný růst.

Únor, je předjarním měsícem, kdy můžeme při vyšších denních teplotách provést prevenci proti houbovým chorobám a zárodkům škůdců

 • Ochrana proti korové nekróze při denní teplotě 5°C alespoň 4 hodiny = Champion 50WG (20g/10l)

 • Ochrana vůči přezimujícím škůdcům aplikace samotného smáčedla Sylwet Star (20ml/10l) nebo řepkového oleje (100ml/10l)

Březen, je měsícem probouzení a narašování půpenů v závislosti na počasí,

 • Opětovná ochrana v době rašení hlavně vůči vlnovníku a hálčivci hrušňovému = Vertimec 1,8 SC(12ml/10l)

 • Ochrana pupenů a výhonů proti nalétávajícím škůdcům = Spintor (6ml/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20 až 30ml/10l)

 • Ochrana s druhotným působením proti sviluškám a vlnovníku hrušňovému = Kumulus WG (150g/10l)

Duben, je měsícem nakvétání, prorůstání listových pupenů a tvorby mladých výhonů

 • Ochrana proti nejčastější houbové chorobě hrušní, rzi hrušňové (ve fenofázi růžového poupěte) = Discus (2g/10l)

 • Opětovná ochrana vůči vlnovníku a hálčivci hrušňovému = Masai (4g/10l), Svilostop, Vertimec (6ml/10l)

 • Ochrana mladých výhonů proti mšici = Pirimor (3g/10l) nebo Mospilan 20SP (1,8g/10l)

Květen, je měsícem intenzivního růstu a velmi silného tlaku nalétávajících škůdců

 • Ochrana mladých výhonů proti meře skvrnité = Spintor (6ml/10l) nebo Mospilan 20SP (1,8g/10l)

Červen, je měsícem intenzivního růstu výhonů a tvorbou plodů

 • Ochrana mladých výhonů a listů proti obalečům a ostatním škůdcům = Karate Zeon 5CS (1ml/10l)

 • Ochrana vůči strupovitosti ve vlhkých a chladnějších oblastech = Topas 100 EC (5ml/10l)

 • Ochrana při vyšších teplotách a vlhkém počasí vůči bakterióze s druhotným působením vůči houbovým chorobám Pseudomonas sy. = Serenade Aso (100ml/10l)

Červenec, je měsícem růstu plodů a následného opětovného prorůstání vlivem druhé mízy a také možné další vlně hálčivce a vlnovníku

 • Ochrana listů vůči vlnovníku a svilušce = Masai (4g/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20ml/10l)

 • Ochrana vůči pseudomonas a možným houbovým chorobám (strupovitost, padlí) = Serenade Aso (100ml/10l)

 • Ochrana vůči druhotné nákaze rzi hrušňové při výletu letních spór = Dithene Dg Neotec (20g/10l) nebo Discus (2g/10l)

 • Postřik pro výživu a možnou ochranu plodů podzimních odrůd hrušní = Harmonie Mikroprvky nebo Harmonie Vápník (40ml/10l) + smáčedlo Sylwet Star (10ml/10l)

Srpen / Září, jsou měsíce, typické dozrávání a sklizní letních a posléze podzimních odrůd,dále také opětovným nalétáváním škůdců, kteří kladou vajíčka pro následné přezimování

 • Ochrana vůči nalétavajícím ,,přezimujícím,, škůdcům = Spintor(6ml/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

 • Ochrana plodů vůči moniliové hnilobě = Prolectus (12g/10l)

 • Postřik pro výživu a možnou ochranu plodů zimních odrůd hrušní = Harmonie Mikroprvky nebo Harmonie vápník (40ml/10l) + smáčedlo Sylwet Star (10ml/10l)

Říjen / Listopad, jsou měsíce, kdy nastává dozrávání a sklizeň zimních odrůd hrušní s následným vybarvením a opadem listů, kdy se hrušně fyziologicky připravují na zimní klidové období

 • Ochrana plodů vůči moniliové hnilobě = Prolectus (12g/10l)

 • Ochrana vůči merám v oblastech s vysokým výskytem = Kumulus WG (150g/10l)

 • Ochrana vůči korové nekróze = Champion 50WG (20g/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

 

 

 

i