Kalendář chemické ochrany pro meruňky

Chemická i biologická ochrana meruněk přehledně podle měsíců

Meruňky jsou jedním z nejvíce ceněným druhem ovoce, hlavně díky určité vyšší klimatické a technologické náročnosti na pěstování. Technologie pěstování zahrnuje pochopitelně určitou chemickou přímou i nepřímou ochranu.

 

Za tímto účelem jsme vytvořili kalendář chemické ochrany s přihlédnutím na vývoj počasí v daném roce.

 

Únor, je předjarním měsícem, kdy můžeme při vyšších denních teplotách provést prevenci proti houbovým chorobám a zárodkům škůdců

 • Ochrana proti korové nekróze při denní teplotě 5°C alespoň 4 hodiny = Champion 50WG (20g/10l)

 • Ochrana vůči přezimujícím škůdcům aplikace samotného smáčedla Sylwet Star (20ml/10l) nebo řepkového oleje (100ml/10l)

Březen, je měsícem rašení a v závislosti na počasí, i již možného nakvetení .

 • Ochrana narašených pupenů a nakvetených nebo kvetoucích květů = Champion 50WG (20g/10l – aplikace 1 den před mrazy)

 • Ochrana pupenů a výhonů proti nalétávajícím škůdcům a sviluškám = Spintor (6ml/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20 až 30ml/10l)

Duben, je měsícem kvetení a prorůstání pupenů a tvorby mladých výhonů

 • Ochrana mladých výhonů a možných květů proti monilióze = Signum / Horizon/ Prolectus (7,5gr/10l, 8ml/10l, 12g/10l) je vhodné tuto aplikaci opakovat i 2/3x v závislosti na tlaku choroby

Květen, je měsícem intenzivního růstu a tvorby zárodku plodů

 • Ochrana mladých výhonů proti Hnědnutí listů meruněk druhotně také vůči monilióze = Talent nebo Prolectus (4ml/10l, 12g/10l)

 • Ochrana proti mšicím a jiným možným škůdcům = Karate Zeon 5CS (0,5ml/10l)

Červen, je měsícem intenzivního růstu plodů i výhonů a velmi intenzivního výskytu škůdců

 • Ochrana mladých výhonů a listů proti mšicím = Pirimor 50WG (3g/10l)

 • Ochrana vůči napadení sviluškou = Vertimec (10ml/10l)

Červenec, je měsícem dozrávání plodů a následného opětovného prorůstání vlivem druhé mízy

 • Ochrana plodů vůči moniliové hnilobě = Prolectus (12g/10l)

 • Ochrana listů vůči Suché skvrnitosti = Teldor / Talent (15ml/10l, 6ml/10l)

Srpen / Září, jsou měsíce, kdy opětovně nalétávají škůdci a kladou vajíčka pro následné přezimování

 • Ochrana vůči nalétavajícím ,,přezimujícím,, škůdcům = Spintor(6ml/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

Říjen / Listopad, jsou měsíce, kdy meruňky ukončují vegetační období, vyzrává pletivo v mladých výhonech a připravují se celkově na zimní klidové období

 • Ochrana vůči korové nekróze = Champion 50WG (20g/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10li