Kalendář chemické ochrany pro třešně a višně

Chemická i biologická ochrana třešní a višní přehledně podle měsíců

Třešně a višně, jsou nedílnou součástí naší kultury , jsou oblíbenou pochoutkou a mají nezastupitelnou úlohu v konzervárenství a kuchyňském zpracování. Přesto, že jde o méně náročné ovocné druhy na klimatické i půdní podmínky, mají svá úskalí v boji proti škůdcům a houbovým chorobám.

Za tímto účelem jsme vytvořili ,, kalendář ,, chemické ochrany s přihlédnutím na vývoj počasí v daném roce.

Únor, je předjarním měsícem, kdy můžeme při vyšších denních teplotách provést prevenci proti houbovým chorobám a zárodkům škůdců

 • Ochrana proti korové nekróze při denní teplotě 5°C alespoň 4 hodiny = Champion 50WG (20g/10l)

 • Ochrana vůči přezimujícím škůdcům aplikace samotného smáčedla Sylwet Star (20ml/10l) nebo řepkového oleje (100ml/10l)

Březen, je měsícem rašení a v závislosti na počasí, i již možného nakvetení .

 • Ochrana pupenů a výhonů proti nalétávajícím škůdcům a sviluškám = Spintor (6ml/10l) + smáčedlo Sylwet Star (20 až 30ml/10l)

 • Cílená ochrana vůči sviluškám (při vyšším napadení v předchozím roce) = Kumulus WG(100gr/10l) + smáčedlo Sylwet Star ( 20 až 30ml/10l)

Duben, je měsícem kvetení a prorůstání pupenů s následnou tvorbou mladých výhonů

 • Ochrana mladých výhonů a možných květů (více citlivá je višeň) proti monilióze = Signum / Horizon/ Prolectus (7,5gr/10l, 8ml/10l, 12g/10l) je vhodné tuto aplikaci opakovat i 2x v závislosti na tlaku choroby

 • Ochrana proti typickému škůdci Vrtuli třešňové = Spintor (6ml/10l) v době počátku tvorby plodů

 • Ochrana mladých výhonů proti mšicím = Mospilan (1,8g/10l) nebo Pirimor 50WG (3g/10)

Květen, je měsícem intenzivního růstu a hlavního vývoje i prvního dozrávání plodů v závislosti na odrůdě

 • Ochrana mladých výhonů proti možné 2. Vlně náletu vrtuli třešňové =

 • Ochrana proti mšicím a jiným možným škůdcům = Karate Zeon 5CS (0,5ml/10l)

 • Ochrana vůči moniliovému úžehu u višní nebo více citlivých odrůd třešní = Talent(6ml/10l) nebo Teldor (15ml/10l) u Teldoru je výhodou účinnost na moniliovou hnilobu plodů

Červen, je měsícem intenzivního dozrávání a sklizně třešně a také velmi intenzivního výskytu škůdců převážně mšic

 • Ochrana mladých výhonů a listů proti mšicím = Pirimor 50WG (3g/10l)

 • Ochrana při suchém a horkém období, kdy hrozí napadení sviluškou = Vertimec (10ml/10l)

 • Ochrana vůči typické houbové chorobě Skvrnitost listů třešní a višní = Talent (6ml/10l) nebo Dithane DG Neotec (20g/10l)

Červenec, je hlavním měsícem dozrávání plodů višní a pozdních odrůd třešní

 • Ochrana plodů vůči moniliové hnilobě = Prolectus (12g/10l)

 • Ochrana listů vůči Suché skvrnitosti = Teldor / Talent (15ml/10l, 6ml/10l)

Srpen / Září, jsou měsíce, kdy opětovně nalétávají škůdci a kladou vajíčka pro následné přezimování

 • Ochrana vůči nalétavajícím ,,přezimujícím,, škůdcům = Spintor(6ml/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)

 • Ochrana vůči suché skvrnitosti listů s druhotnou ochranou vůči možnému napadení padlí = Discus (2g/10l)

Říjen / Listopad, jsou měsíce, kdy třešně i višně pozvolně ukončují vegetační období,nastává opad listů, vyzrává pletivo v mladých výhonech a celkově se připravují na zimní klidové období

 • Ochrana vůči korové nekróze = Champion 50WG (20g/10l) + smáčedlo (Sylwet Star 20ml/10l)i