Kdy a jak provádět řez ovocných stromů

Kdy a jak řezat, druhy řezu, nejčastější chyby při řezu - základní přehled než začnete s řezem

Proč provádíme řez  

 • vytváříme a tvarujeme pevnou a stabilní kostru stromu
 • zajišťujeme pravidelný a dostatečný přístup světla do koruny
 • ovlivňujeme poměr růstu k poměru plození
 • odstraňujeme odumřelé nebo nevhodně rostoucí větve

Kdy provádět řez

Jádroviny

 • zimní řez (předjarní) ovlivňuje nejvíce růst - čím hlouběji výhony řežeme, tím větší a mnohem bujněji rostou. Řez provádíme od ledna až do nástupu rašení (měli bychom brát zřetel na mrazovou náchylnost některých odrůd)
 • letní řez výrazně zvyšuje úrodnost a vybarvení plodů, má částeční vliv na výraznější násadu květních pupenů v dalším roce.Řez provádíme v období června až srpna

 Peckoviny - třešně, višně, meruňky, slivoně, ryngle, broskvoně

nikdy neprovádíme v zimním klidovém období dřevin

 • v pozdním jaru v době těsně před květem
 • v letním období od července do konce srpna, v letním období máme také možnost odstraňovat přehušťující jednoletý nebo předčasný obrost.

Skořápkoviny - mandloně, ořešáky, lísky

 • v pozdně jarním období, cca v období června - výhodou je že řez se rovnou zaceluje
 • v letním období ke konci července

Drobné ovoce - maliník, ostružiník, rybíz, angrešt,

Řez u drobného ovoce provádíme v předjarním a jarním období.

U maliníku odstraňujeme staré suché výhony po sklizni.

 

Jak hluboký provádět řez ( Jak hluboko a hodně řezat?)

Hluboký ( dlouhý ) podporuje vegetativní růst ( růst nových výhonů)

 •  odstraňujeme až 3/4 daného výhonu
 •  provádí se nejčastěji v jarním období

Mírný (krátký) podporuje převážně diferenciaci ( vytváření) květních pupenů a následné plození

 •  odstraňujeme pouze 1/3 až 1/4 daného výhonu
 •  provádíme během pozdního léta (u většiny ovocných dřevin se vytváří květní pupeny již od podzimu)

 

 Typy řezu vyžadovaného během života dřevin 

Během celého života ovocných dřevin je vhodné provádět různé druhy řezu, abychom si danou dřevinu vytvořili k   požadovanému tvaru.

Řez výchovný
 • provádíme po výsadbě a řezu v jarním období
 • zajišťuje správné ujmutí a tvorbu koruny
 • řez je nejčastěji hluboký až střední v prvních dvou letech a pak dále mírný

Od 4- 5 roku po výsadbě až dle stárnutí jednotlivých druhů ovocných dřevin

 Řez udržovací

 • provádí se během vegetace
 • odstraňují se nejčastěji celé nevhodně rostoucí výhony
 • prosvětlují korunu
 • pro lepší opylení a vybarvení plodů
 • předchází houbovým chorobám vlivem proudění vzduchu v koruně
 • reguluje plodnost -  odstraněním přemíry květů
 • u jádrovin ( jabloně a hrušně) se může odstranit až čtvrtina mladých výhonů

Během stárnutí a pro prodloužení plodnosti a životnosti ovocných dřevin

Řez zmlazovací
 • vždy hluboký řez  
 • nejčastěji  řežeme do 3 až 5 letého dřeva
 • prodloužení produkční životnosti o 5 - 8 let
 • obnova koruny trvá od 3 až 5 let dle druhu ovocné dřeviny
 • zakracujeme či zcela odstraňujeme staré výhony

Hluboký zmlazovací řez u starých a přestárlých jedinců

 • vždy pouze zdravé a ne příliš přestárlé  stromy
 • řez provádíme souměrně na všech kosterních větvích
 • odstraňujeme 1/2 až 2/3 dřevní hmoty ( výhonů, větví, kosterní větve můžeme sesadit - snížit)
 • koruna musí zůstat ve tvaru pravidelného kuželu svírající daný úhel dle druhu dřeviny
 • vhodný řez i po přesazování vzrostlejších stromů
 • zcela sesazujeme (snižujeme, přibližujeme) i starší větve směrem ke kmeni

 Vhodná doba jednotlivých ovocných druhů pro zmlazovací a hluboký zmlazovací řez : 

 • Jádroviny ( jabloně, hrušně) zimní až předjarní období
 • Peckoviny vždy po sklizni plodů
 • Skořápkoviny   polovina srpna

 

Jaký způsob řezu zvolit

řez na větevní kroužek

 • provádíme kolmo na výhon
 • používáme při odstraňování výhonů
 • prosvětlování
 • když chceme zabránit opětovnému narostení v daném místě  

 řez na patku (zajišťuje vyrašení spících pupenů)

 • řez provádíme 1 cm až 1,5 cm od větevního kroužku
 • nové narostlé výhony jsou vždy krátké, nesoucí květní nebo listové pupeny
 • používáme při výchovném řezu, tvarování stěn
 • vždy když chceme na daném místě vytvořit krátký plodonosný obrost

na čípek (chceme-li aby nám čípek pomohl lépe nasměrovat a vytvořit výhony v koruně

 • při výchovném nebo tvarovacím řezu
 • čípek odřezáváme až po zdřevnatění daného výhonu v letním období

na pupen (základní způsob řezu)

 • řez provádíme mírně šikmo těsně nad pupenem
 • vždy tak abychom nepoškodili nářadím pupen
 • nutné neponechávat čípek - vyroste obrost ze spících pupenů

na ostro (způsob řezu na pupen, ale mnohem blížeji k pupenu)

 • provádíme pouze u letorostů

  Správný řez a následné správné hojení řezných ran

 Správná péče o řeznou ránu po řezu nám zcela zaručí správné zhojení a zabrání oslabení stromu (růst i kvetení a následné plození. Otevřené, neošetřené rány mohou být vstupní branou choroboplodných zárodků a činitelů. 

Při správném zhojení rány začne pletivo kalus (ztloustlý prsten mladé kůry, který přerůstá přes ránu) obepínat ránu viz obr.1

 

Při nesprávném či doslova hrubě špatném provedeném řezu způsobíme špatné a dlouhodobé hojení rány, nekrózu v daném místě, zasychání, snížíme vitalitu a životnost dané dřeviny

      

                                                                                       Úplné zhojení rány - ránu překrývá vrstva kambia    

 

                                                                                                    Správné hojení rány

 Vhodné přípravky pro ošetření řezných ran

 • stromový balzám
 • štěpařský vosk
 • bílá latexová barva
 • bílá latexová barva + směs fungicidního přípravku a stimulátoru

Zásady ošetření  větších řezných ran

 • velmi vhodné je používat desinfikované nářadí k řezu ( stačí namáčet či otírat do technického lihu)
 • používat dostatečně vhodné nářadí pro daný typ řezu
 • vždy ostré nářadí
 • pro začištění větších řezných ran používat ostrý nůž
 • u citlivějších dřevin vůči houbovým chorobám nebo méně vhodných podmínkách pro řez provést chemický postřik + po zaschnutí ošetření stromovým balzámem (tento postup je doporučován u čeledi růžovitých,  u jilmů a asijských javorů z důvodu častého výskytu viróz a bakterióz)
i