Podzimní prodej ukončen ve čtvrtek 8. 12. 2022. Znovu otevřeme 1. 3. 2023.

Přehled podnoží pro jabloně a hrušně z našeho sortimentu

Velký přehled nejčastějších podnoží na kterých prodáváme ovocné stromky

Životnost, mrazuodolnost a vzrůst ovocného stromku ovlivňuje správně zvolená podnož a odrůda, nikoliv nadmořská výška a místo ovocné školky ve které byl stromek vypěstován. Podnož vybírejte především podle typu půdy ve vaší lokalitě.

podnože pro jabloně

M9  - slabě rostoucí podnož pro tvar zákrsek a do stěn

 • malý kořenový systém. mělce koření, vyžaduje oporu
 • středně odolná mrazu
 • nejrozšířenější podnož slabého vzrůstu u nás
 • odrůdy na této podnoži brzy plodí a dosahují nejvyšší výnosy
 • dorůstá do výšky kolem 2 metrů
 • nesnáší zatravnění, je třeba okopávat půdu  kolem stromu

M26 - středně bujně rostoucí podnož pro tvar zákrsek a čtvrtkmen

 • vhodná do lehkých a nezamokřených půd
 • je velmi odolná mrazu, houbovým a plísňovým chorobám
 • menší kořenový systém, vyžaduje oporu
 • odrůdy na této podnoži brzy plodí a dosahují nejvyšší výnosy
 • dorůstá do výšky kolem 3 metrů
 • nesnáší zatravnění, je třeba okopávat půdu  kolem stromu

M7 - středně vzrůstná podnož, vhodná pro tvar čtvrtkmen a polokmen

 • velmi dobře koření, nevyžaduje oporu
 • vhodná podnož do všech oblastí
 • dorůstá do výšky 3,5 - 4 metry

P14 - středně bujně rostoucí podnož, vhodná pro tvar čtvrtkmen a polokmen

 • růst o něco bujnější jak M26
 • středně mrazuodolá, méně náchylná na strupovitost
 • snáší i horší půdní podmínky
 • ovoce lépe vybarvuje
 • dorůstá do výšky 3 až 3,5 metru

MM106 - středně vzrůstná podnož vhodná pro tvar čtvrtkmen, polokmen i vysokokmen

 • bujně rostoucí, velký kořenový systém
 • odolná mrazu
 • vhodná i do vlhkých a kamenitých půd
 • stromy na této podnoži brzy a dobře plodí
 • dorůstá do výšky 4 - 6 metrů

A2 - bujně rostoucí podnož vhodná pro tvar polokmen a vysokokmen

 • odolná mrazu
 • velký kořenový systém
 • dorůstá do výšky kolem 6 metrů

Antonovka a jabloňový semenáč - bujná podnož pro tvar polokmen a vysokokmen

 • velký kořenový systém
 • odolné mrazu
 • dorůstá do výšky

 

podnože pro hrušně

Kawkazská - ukrajinský typ semenáčové podnože, bujně rostoucí, vhodná pro tvar polokmen a vysokokmen

 • dobře roste na na hlinitých, písčitých i suchých půdách
 • vysoce odolná mrazu
 • dobře srůstá se všemi odrůdami hrušní
 • plodnost dle odrůdy je ve 3 až 4 roce
 • dorůstá do výšky kolem 5 metrů

hrušňový semenáč - bujně rostoucí podnož vhodná pro tvar polokmen a vysokokmen

 • dobře roste na hlinitých, písčitých i suchých půdách
 • plodí dle odrůdy v 5 až 6 roce
 • dorůstá do výšky 5 až 6 metrů

Kdoule - slaběji rostoucí podnož vhodná pro zákrsek a čtvrtkmen, případně do stěn

 • malý, rozložitý, mělce kořenící systém, vyžaduje oporu
 • do teplejších oblastí

i