Podzimní prodej ovocných stromků zahájen. Informaci o aktuální dostupnosti konkrétního zboží najdete zde na webu.

Základy řezu

Kdy a jak řezat, ošetření řezné rány, nejčastější chyby při řezu...

 

Základní pravidla  řezu ovocných dřevin

 

Proč provádíme řez?

 

1.vytváříme a tvarujeme pevnou a stabilní kostru ,,tělo,, stromu

2. zajišťujeme pravidelný a dostatečný přístup světla do koruny

3. ovlivňujeme poměr růstu k poměru plození

4. odstraňujeme odumřelé nebo nevhodně rostoucí větve

 

Kdy provádět řez?

Jádroviny

- zimní řez (předjarní) ovlivňuje nejvíce růst ...čím hlouběji váhony řežeme, tím větší a mnohem bujněji rostou

Na tento aspekt by jsme měli brát velmi zřeterostoucích tento eliminovat na co nejnižší mez.

Řez provádíme od ledna až do nástupu rašení (měli by jsme brát zřetel na mrazovou náchylnost některých odrůd)

- letní řez výrazně zvyšuje úrodnost a vybarvení plodů, má částeční vliv na výraznější násadu květních pupenů v dalším roce ..

Řez provádíme v období června srpna

 

 Peckoviny - třešně, višně, meruňky, slivoně, ryngle, broskvoně

 NIKDY NEPROVÁDÍME  v ZIMNÍM a KLIDOVÉM období dřevin

Máme na výběr dva termíny vhodné pro řez - v pozdním jaru v době těsně před květem

-          v letním období od července - konce srpna

v letním období máme také možnost odstraňovat přehušťující jednoletý nebo předčasný obrost.

 

 

Skořápkoviny - mandloně, ořešáky, lísky

Řez provádíme v pozdně jarním období cca v období června - výhodou je že řez se rovnou zaceluje

                          V letním období ke konci července

Líska velmi dobře snáší i jarní a předjarní řez - jen je nutné brát v potaz mrazuodolnost některých odrůd, nebo vliv výsadeb ve vyšších polohách

 

Drobné ovoce - maliník, ostružiník, rybíz, angrešt,

Řez u drobného ovoce provádíme předjarním a jarním období

U maliníku odstraňujeme výhony po sklizni

 

 

Jak hluboký provádět řez? - ( Jak hluboko a hodně řezat?)

 

Typy řezu dle vyžadovaného efektu na vliv růstu a plodnosti v každém roce

 

Hluboký ( dlouhý ) podporuje vegetativní růst ( růst nových výhonů)

-          odstraňujeme až 3/4 daného výhonu

-          provádí se nejčastěji v jarním období

 

Mírný (krátký) podporuje převážně diferenciaci ( vytváření) květních pupenů a následné plození

-          odstraňujeme pouze 1/3 až 1/4 daného výhonu

-          provádíme během pozdního léta (u většiny ovocných dřevin se vytváří květní pupeny již od podzimu)

 

 Typy řezu vyžadovaného během života dřevin

 

Během celého života ovocných dřevin je vhodné provádět různé druhy řezu abychom si danou dřevinu vytvořili k ,,obrazu svému,, k  požadovanému tvaru.

 

U většiny ovocných dřevin do 4 až 5 let

 

Řez výchovný

-          provádíme po výsadbě a řezu v jarním období

-          zajišťuje správné ujmutí a tvorbu koruny

-          řez je nejčastěji hluboký až střední v prvních dvou letech a pak dále mírný

 

 

Od 4- 5 roku po výsadbě až dle stárnutí jednotlivých druhů ovocných dřevin

 

Řez udržovací

-          provádí se během vegetace

-          odstraňují se nejčastěji celé nevhodně rostoucí výhony

-          prosvětlují korunu

-          pro lepší opylení a vybarvení plodů

-          předchází houbovým chorobám vlivem proudění vzduchu v koruně

-          reguluje plodnost -  odstraněním přemíry květů

U jádrovin ( jabloně a hrušně) se může odstranit až čtvrtina mladých výhonů

 

Během stárnutí a pro prodloužení plodnosti a životnosti ovocných dřevin

 

Řez zmlazovací

-          vždy hluboký řez  

-          nejčastěji se řežeme do 3 až 5 letého dřeva  = vhodné provádět dle druhu ovocných dřevin

-          prodloužení produkční životnosti o 5 - 8 let

-          obnova koruny trvá od 3 až 5 let dle druhu ovocné dřeviny

-          zakracujeme či zcela odstraňujeme staré výhony

 

Hluboký zmlazovací řez u starých a přestárlých jedinců

 

-          vždy pouze zdravé a ne příliš přestárlé ,,zchátralé,, stromy

-          řez provádíme souměrně na všech kosterních větvích

-          odstraňujeme 1/2 až 2/3 dřevní hmoty ( výhonů, větví, kosterní větve můžeme sesadit = snížit)

-          koruna musí zůstat ve tvaru pravidelného kuželu svírající daný úhel dle druhu dřeviny

-          vhodný řez i po přesazování vzrostlejších stromů

-          zcela sesazujeme (snižujeme, přibližujeme) i starší větve směrem ke kmeni

 

Obecná velikost úhlu řezu do pyramidálního tvaru

 

ostrou pyramidální korunou 70-80º

kulovitou či širokou korunou 100-120º

 

Vhodná doba jednotlivých ovocných druhů pro zmlazovací a hluboký zmlazovací řez :

 

Jádroviny = jabloně, hrušně = zimní až předjarní období

Peckoviny = vždy po sklizni plodů

Skořápkoviny =  polovina srpna

 

 

Jaký způsob řezu zvolit?

 

Jedná se způsob provedení řezu či střihu za účelem požadované  reakce dřeviny  v určité roční době

 

 1. řez na větevní kroužek =

                 -      provádíme kolmo na výhon

-          používáme při odstraňování výhonů

-          prosvětlování

-          když chceme zabránit opětovnému narostení v daném místě  

 

 1. řez na patku =  zajišťuje vyrašení spících pupenů

-          řez provádíme 1až 1,5 cm od větevního kroužku

-          nové narostlé výhony jsou vždy krátké nesoucí květní nebo listové pupeny

-          používáme při výchovném řezu, tvarování stěn

-          vždy když chceme na daném místě vytvořit krátký plodonosný obrost

-           

 1. na čípek = chceme li aby nám čípek pomohl lépe nasměrovat a vytvořit výhony v koruně

-          při výchovném nebo tvarovacím řezu

-          čípek odřezáváme až po zdřevnatění daného výhonu v letním období

 

 1. na pupen = základní způsob řezu

-  řez provádíme mírně šikmo těsně nad pupenem

       -  vždy tak abychom nepoškodili nářadím pupen

       -  nutné neponechávat čípek = vyroste obrost ze spících pupenů

 

 1. na ostro = způsob řezu na pupen, ale mnohem blížeji k pupenu (k očku)

              - provádíme pouze u letorostů

 

 

Správný řez a následné správné hojení řezných ran

 

Správná péče o řeznou ránu po řezu nám zcela zaručí správné zhojení a zabrání oslabení stromu (růst i kvetení a následné plození) vlivem přemístění většiny energie pro obranný a ochranný efekt. Otevřené, neošetřené rány , mohou být dále vstupní branou choroboplodných zárodků a činitelů.

 

Při správném zhojení rány začne pletivo kalus (ztloustlý prsten mladé kůry, který přerůstá přes ránu) obepínat ránu viz obr.1

 

Při nesprávném či doslova hrubě špatném provedeném řezu způsobíme špatné a dlouhodobé hojení rány, nekrózu v daném místě, zasychání, snížíme vitalitu a životnost dané dřeviny

 

         

Úplné zhojení rány - ránu překrývá vrstva kambia                   Správné hojení rány

 

Nejčastější chyby při řezu a následné nekróze

 

Odštípnutí řezané větve obr.2

Vylomením i dřevní části kmene či hlavní větve obr.3

Ponechání příliš dlouhého pahýlu ,,čípku,, při odřezávání obr.4

-          toto neplatí při zmlazovacím řezu třešní a višní

 

              

Zaschnutí a popraskání borky a odumření kambia         Odumření kambia vlivem narušení větevního                                  v blízkosti límečku                                                               límečku

 

Vhodné přípravky pro ošetření řezných ran

 

1. Stromový balzám

2. Štěpařský vosk

3. Bílá latexová barva

4. bílá latexová barva + směs fungicidního přípravku a stimulátoru

 

Zásady ,,začištění,, ošetření  větších řezných ran

 

Velmi vhodné je používat desinfikované nářadí k řezu ( stačí namáčet či otírat do technického lihu)

Používat dostatečně vhodné nářadí pro daný typ řezu

Vždy ostré nářadí

Pro začištění větších řezných ran používat ostrý nůž

U citlivějších dřevin vůči houbovým chorobám nebo méně vhodných podmínkách pro řez provést chemický postřik + po zaschnutí ošetření stromovým balzámem  - tento postup je doporučován u čeledi růžovitých,  u jilmů a asijských javorů z důvodu častého výskytu viróz a bakterióz

 

                                                       Správně vedený ostrý řez před začištěním

 

Odstraňování objemnějších ( tlustších, těžších a starších větví)

 

Velmi důležitou zásadou řezu u silnějších objemnějších větví je řez takzvanou metodou na třikrát

 

-          zabraňuje zalomení či zaštípnutí větve

-          usnadňuje manipulaci s nářadím při řezu

-          dává možnost vykonat správně vedený řez

-          zredukujeme hmotnost odřezávané části

 

Návod řezu metodou na třikrát

 

 1. Místo řezu začínáme cca 25 cm od větevního kroužku (límečku)
 2. provedeme řez ze spodní  strany dané odřezávané větve do necelé ½
 3. další řez započneme cca 3cm od předchozího směrem OD kmene stromu
 4. provedeme ten samý řez ale nyní z VRCHNÍ strany odřezávané větve
 5. celou část odřízneme tak, že nám zůstane 25cm dlouhý ,,pahýl,,
 6. Celý řez dokončíme zaříznutím vzniklého pahýlu

 

Jednotlivé specifikace nápravných řezů u druhů ovocných dřevin

 

Peckoviny ( převážně slivoně, třešně)

 

Velmi časté u tohoto druhu ovocných dřevin bývá růst konkurenčních kosterních a silnějších větví a výhonů podél hlavních os nebo v ve velmi ostrém úhlu růstu.

 

- vhodné je tuto konkurenční větev postupně oslabit ve jejím růstu a potlačit tak její tendenci konkurovat hlavní ose

 

velmi vhodné je použití Záhnoveho řezu

 

-          v první části řezu vytváříme dlouhý ( dle tloušťky a délky odstraňované větve) i 0,8m většinou ale postačí cca do 40cm

-          čím tlustější větev odstraňujeme tím by měl ,,čípek,, zůstat delší

-          tento čípek  ,,pahýl,, zbytek odstraněné větve až do zesílení (ztloustnutí) dané větve, které tato větev konkurovala (může to být i 2 roky)

-          poté daný čípek odstraníme na větevní kroužek (límeček)

Tento princip řezu lze používat i při odstraňování mladším výhonů pouze musíme zohlednit délku dodatečného odstranění zbývající čípku (u dvouletých a tříletých výhonů postačí je odstranit ke konci hlavního vegetačního období - konec srpna až polovina září)

 

 

Tak takhle by to skončit nemělo !!

 

i